Anaokulu Danışmanlık

ANAOKULU DANIŞMANLIK

Anaokulu danışmanlık deyince okul açmak için gerekli belgeler akla gelir. Oysa anaokulu danışmanlık hizmeti sadece gerekli belgelerin sağlanması demek değildir.  Anaokulu danışmanlık hizmetleri olarak geçen anaokulu projesinin aşamalarını (tasarım, kurulum, montaj vs.) yerine getirebilecek bir firma bulmak zordur. Anaokulu danışmanlık şirketleri okulun müfredata uyup uymadığı konusunda yardımcı olurlar. Anaokulu firmaları konusunda saygın bir yere sahip olan Pediko anaokulu danışmanlık şirketi sizlere en iyi şekilde hizmet vermketedir.

Okul öncesi kurum açmak, yer tespiti ile başlar; bina yapımı veya kiralaması ile devam eder. Eğitim yaklaşımı anaokulu açılırken önemli bir faktördür. Okul öncesinde eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun hazırladığı ve aylık yayınlanan Tebliğler Dergisindeki eğitim programına göre verilir. Anaokulları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlıdır ve açmak için gerekli yükümlülükler mevzuatta bellidir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği” ve “Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönetmeliği” hazırlanmıştır. İlgili evraklar hazırlandıktan sonra, İtfaiye, Bayındırlık, Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü ve binanın Teknik Raporlarının alınması ile Milli Eğitim Bakanlığından da izin alınmak suretiyle kurum açılabilir. Yönetmeliklerde yazılmış şartları eksiksiz yerine getiren anaokulu sahipleri veya işletmecileri iznin çıkması ile yaklaşık 30 günde kurumlarını açtırabilirler.

Anaokulu yapılmak istenen binanın içi yerleşim metrekaresi uymuyorsa yine yukarıda bahsedilen “Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönetmeliği” içerisinde yazılan 22.maddeye göre tadilat veya bina içinde değişiklik yapılabilir. Bu yönetmeliğe göre anaokulunda bulunması gereken birimler; müdür odası, derslik odası, yemek odası, tuvalet ve lavabodur. Anaokulunda bulunması isteğe bağlı birimler ise; müdür yardımcısı odası, öğretmenler odası, rehberlik odası, oyun bahçesi, kütüphane, mutfak, müzik ve görsel sanatlar odası, vs. Okul bahçesinin bulunması anaokulunu bir adım öne çıkarır. Binanın giriş katında olması kurum için avantajdır ama 1. veya 2.katta da olabilir. Merdiven genişlikleri, tavan yüksekliği gibi mevzuatların hepsi yönetmelikte yazılıdır.

Okul Öncesi Eğitimin Amaçları

Eğitimin amacı insanı yaşama hazırlamaktır. Okul öncesi eğitimin amacı da çocuğu okula hazırlamaktır. Okulda hazır olan insan yaşamda da diğer insanlara kıyasla yaşama bir sıfır önde başlar. Anaokulu veya kreşte alınan eğitim çocuğun bedensel ve zihinsel gelişiminin oluşmasına, onların toplum içinde uyum sağlamasına ve dolayısıyla sosyal ilişkilerde başarılı olmasına ön ayak olabilir.

İyi Bir Anaokulu Nasıl Olmalıdır?

İyi bir anaokulunda öğrenilen değerler çocuğun ileride iyi bir insan olmasına zemin hazırlarlar. Eğitim ortamı çocuğu yeterli bilgi ile donatmalıdır. Bunun için eğitimin tecrübeli ve bilgili bir elden sunulması gerekir. Bu da eğitim kadrosunun yani öğretmenlerin ve çevre koşullarının yani eğitim materyallerinin donanımlı olmaları ile sağlanır.

Anaokulu Projesi Nasıl Oluşturulur?

Doğuştan gelen öğrenme isteğine ve merakına sahip çocuklar eğitimin en iyisini hak ederler. Bu aşamada titizlikle hazırlanan bir anaokulu projesi o kurumu açacaklara avantaj sağlar. Anaokulu beldesinin yeri tespit edilip, gerekli evraklar tamamlanınca anaokulu projesinin yürürlüğe girme zamanı gelmiştir. Proje, tasarım ve donatım işlerini kapsar.

Anaokulu Tasarımı ve Kurulumu

Tasarım, bir mekânın estetikliğini yansıtır. Mekânın öğeleri ne kadar başarılı bir şekilde kurgulanıp hayata geçirilmişse o ortamın vizyonu o kadar ön plana çıkar. O yüzden anaokulu tasarlarken profesyonel bir ekipten yardım alarak hareket etmek daha doğru bir seçimdir.

Anaokulunda eğitim materyalleri ve arkadaşların önemi büyüktür. Arkadaş ortamında öğrenilen bazı alışkanlıklar çocuğun ilerideki sosyal  ve duygusal yaşantısını etkileyebilir. Aynı şekilde eğitim materyallerinin varlığı veya niteliği de çocuğun zihinsel ve bedensel yaşantısına belirli bir katkı sağlayabilir.

Pediko

Pediko, anaokulu projesinde anaokulunu sıfırdan yapıp kurulumunu gerçekleştirir. 1998 yılında Ankara’da kurulan firma, eğitim gerekliliklerine uygun personel eğitiminde danışmanlık hizmeti verir. Okul öncesi eğitimin önemini vurgulayan Pediko, anaokulu içi ve dışındaki gerekli ihtiyaçları karşılar. Pediko, anaokulu danışmanlık hizmetleri olarak okul öncesi eğitimin gerektirdiği şartlar konusunda müşterilerine yardımcı olur. Anaokulu malzemeleri olarak anaokulu mobilyasının ve donanımlarının üretimi yan sıra  bloklar, resimli kitaplar, boyalar, kuklalar, yap-bozlar gibi çeşitli oyuncakların sağlanması görevlerini de rahatlıkla üstlenir.

Pediko okul tasarımlarını görmek için tıklayınız.