Drama Atölyesi Açmak

 

DRAMA  ATÖLYESİ AÇMAK

Orta düzeyde sermaye sahibi olan girişimciler için oldukça uygun görünen çocuk oyun ve aktivite merkezleri açmak, içinde bulundukları endüstride oldukça karlı işlerden biri sayılmaktadır. Lakin çocuğun eğitimi ve gelişimi düşünülerek açılan aktivite merkezleri kurum için olumlu geri dönüşüm sağlamaktadır. O yüzden girişimcilerin ilk başta dikkate alması gereken faktör, çocukların yaratıcılığını geliştiren atölyeler yapan bir firma bulmaktır. Pediko, drama atölyesi açma konusunda uzmandır.

Drama Atölyesi

Atölye çalışmaları çocukların yaş gruplarının gelişim özellikleri dikkate alınarak oluşturulmaktadır. Drama atölyesi, küçük eğlendirici oyunlar, skeçler, medya drama, okullarda oynanan oyunlar gibi aktivitelerin yapıldığı alandır. Çocukların fiziksel, zihinsel, psiko-motor, sosyo-duygusal ve dil gelişimlerine yönelik yapılan etkinlikler alanında deneyimli bir eğitmen tarafından önceden belirlenen bir kazanım çerçevesinde gruba özel olarak hazırlanması gerekir. Drama atölyesi;

  • Tiyatro
  • Drama
  • Mahalli oyunlar
  • Karagöz – Hacivat (Gölge oyunları)
  • Kukla
  • Masal ve Fıkra Anlatma
  • Müzikal gösteriler
  • Pandomim
  • Sunuculuk, diksiyon

Tiyatro 

Tiyatro, her hangi bir olayın ve ya durumun sahnede canlandırılmasıdır. Tiyatro daha önceden belirlenmiş bir metne dayalı olarak yapılır. Tiyatro, canlandırma esasına bağlı bir tür olduğu için çocukların kendilerini gerçek hayatta da ifade edebilmelerini sağlar. 

 Yaratıcı Drama 

Yaratıcı drama, herhangi bir metne dayalı bir çalışma yapmadığından tiyatro değildir. Yine de tiyatroda kullanılan tekniklerden bu dalda da yararlanılır.  Drama atölyesi katılımcılarının öncesinde herhangi bir deneyime sahip olması gerekmediği için yaratıcı drama, küçük çocukların oyun becerilerini ve taktiklerini ilerletebilir. Alanında gerekli donanımlara sahip bir lider/yürütücü, yeterli ışık, havalandırma ve güvenlik şartlarına sahip bir mekân ve son olarak da üzerine tartışılacak ve düşünülecek bir fikir/mevzu yaratıcı drama atölyesi gerçekleştirmek için yeterlidir. 

Mahalli Oyunlar

Mahalli çocuk oyunları,  “Tekerlemeli/Tekerlemesiz” olarak iki kategoride ele alınabilir. Bebek Oyunları,  0-5 yaş grubuna hitap eden oyunlardır. Orta Yaş Çocuk Oyunları, 5- 12 yaş oyunlarıdır. Bu oyunlar büyüklerle çocukları bir araya getiren, minikleri eğlendiren oyunlardır. Ebe oyunu bunlara bir örnektir…

Karagöz – Hacivat (Gölge oyunları)

Tanzimat döneminden önce Türk toplumunun bildiği tiyatro, seyirlik oyun ya da temaşa sanatı olarak tanımlanır. Geleneksel tiyatronun Batı tiyatrosundan en önemli farkı şudur; bağlı kaldığı bir metin olmadan, doğaçlamaya dayalı olarak oynanabilir. Karagöz oyununu, Osmanlı’nın toplumsal zenginliğinin hayal perdesine yansımış şekli olarak da almak mümkündür. Çocuklar Karagöz oyunu ile kendi gelenek ve tarihlerini öğrenme şansı yakalarlar.

Kukla

Kukla oyunu, ipler yardımıyla hareket ettirilen insan/hayvan figürleri ile yapılır. Aynı zamanda kuklayı hareket ettiren kişi veya kişiler tarafından seslendirilmesiyle sahne oyunu gerçekleştirilir. Bu oyun, çocukların dil, zekâ ve kas gelişimi için önem arz eder.

Masal ve Fıkra Anlatma

Türk ve Dünya edebiyatında masalların önemi 3-9 yaş arasında ön plana çıkar. Masal dinleyen çocukların hayal güçlerinin güçlü olduğu bilinmektedir.

Müzikal Gösteriler

Bir zamanlar tiyatronun bir parçası iken, zamanla tek başına da tiyatro haline gelen müzikal gösteriler çocuğun müzik kulağının yanı sıra seslendirme, canlandırma yeteneklerinin gelişmesine de yol açacaktır.

Pandomim

Pandomim kavramının Türkçe'deki karşılığı, insanların sahip oldukları duygu ve düşüncelerin, dans, eşya, müzik, beden dili ve de mimikler aracılığıyla anlatmaya yönelik sözsüz oyun anlamındadır.

Sunuculuk, diksiyon 

Çeşitli gösterilerde yapılan sunuculuk deneyimine sahip olan çocuklar özgüvenli olarak yetişir. 

Kısacası, yukarıda anlatılan maddelerin drama atölyesi açma sebebini oluşturduğu gerçektir.

Pediko ve Drama Atölyesi

Pediko, anaokulu, kreş ve okullara drama atölyesi açmak konusunda ustadır. Çocuklar müzik-drama atölyelerinde yaparak-yaşayarak öğrenme modeliyle yaratıcılıklarını konuşturmaktadırlar. Örnek müzik-drama atölyemize bakmak için tıklayınızDrama atölyesi açmak hakkında fikir sahibi olmak ve danışmak için bize iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.