Kreş Projesi

Kreş Projesi

Türkiye’de kreş açmak için uygulanan yönetmelik kreş projesinde takip edilmesi gereken kuralları belirler.“ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İLE ÖZEL ÇOCUK KULÜPLERİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” adlı yönetmelikten Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sorumludur. Kreş açmak için gerekli fiziki ve maddi şartları yerine getiren girişimciler kreş projesi yapan firmaları arayabilirler.

Kreş projesi için eğer yeterli maliyete sahipseniz kurum kolay bir şekilde açılabiliyor. Ancak mühim olan çocukları kayıt ettirebilmektir. Kreşlerin birçoğu yeterli çocuk sayısına ulaşamadığı için maalesef kapanabiliyor. Bu durumda kreş projesinde iş hacmini artırmak için yoğun çaba göstermeniz gerekecek. Türkiye genelinde her şehirde anaokulu-kreş projeleri yapan Pediko, okul öncesi kurumları kaliteli bir şekilde donatır.

İyi Eğitim İyi Kreşte Olur

Yeni nesil dediğimiz topluluğu çocuklar oluşturur. Her neslin iyi bir eğitim sistemini hak ettiğini düşünerek yola çıkarsak, okul öncesi kurumlar da bu pastadan istediği payı alabilmelidir. Özellikle de hayata yeni başlamış olanlar her şeyin en iyisine layıktır. Çünkü dünyayı güzelleştirip geliştirecek olan insanlar şimdinin çocuklarıdır.

Kreşte eğitmen okul müdürü veya personeli olabilir. Kreş eğitmeninin çocuklara karşı belirli sorumlulukları vardır. Çocukların gelişiminde güven ve şefkat duygusunu verebilecek kreş eğitmenleri kaliteli, ergonomik eğitim materyallerini hak eder. Bu yüzden kreş projesi yürütülürken mutlaka onlara danışmak ve fikirlerini almak gerekir. Çünkü eğitim sisteminin malzeme ile hayata geçirilmesi biraz da onların elindedir. Çocuk gelişimi konusunda bilgili olan öğretmen, bir oyun için hangi oyuncaktan yardım alacağını iyi bilir.

İyi Bir Kreş Projesi Nasıl Olur?

“İyi bir kreş projesi, ayrıntılı bir fizibilite raporu çıkarılırken kaliteli bir öğretmen ekibini ve iyi bir donanımı es geçmemekle olur.” Burada biz “iyi bir donanım” niteliğinin üstünde duracağız.  İyi bir donanım, bina ve çevresinin uygunluğuna; kreş odaları ve departmanlarının yönetmeliklere uyacak şekilde düzenlenmesine bağlıdır.

bina ve çevresinin uygunluğu;

Binanın dayanıklı ve sağlam olduğuna dair çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor bazen alınmak zorunda kalınabilir. Yapı ruhsatı ve yapımı tamamlanarak yapı kullanım izin belgesi alınmış binalardan, binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin teknik rapor istenmez. Binanın trafik emniyetinin olduğuna ve alkollü içki tüketilen ve satılan yerler ve genel ahlâk kurallarına uygun olmayan meskenlerin varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları ile arasında, en az 100 metre mesafe bulunduğuna dair, il veya ilçe emniyet müdürlüğünden alınacak rapor da gerekenler arasındadır. Binanın Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olduğunu gösteren itfaiye raporu; binanın ve çevresinin sağlık hususunda uygun olduğuna ilişkin, il veya ilçe toplum sağlığı merkezlerince düzenlenen rapor da kreş projesi için gerekli belgeler arasındadır.

Binanın kapasitesinin tespit edilebilmesi için belediyelerin imar ve şehircilik müdürlüklerinden ya da çevre ve şehircilik müdürlüklerinden alınacak odaların büyüklüğü ve ölçümünü gösterir belge ve tasdikli mimari proje de kreş tasarımından önce düşünülmesi gerekenlerdendir. Ayrıca bina kurucuya ait ise tapu senedinin il müdürlüğünce onaylı örneği; bina kiralık ise en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneğinin olması da önemlidir. Kreş projesi için numarataj belgesi de alınmalıdır. Binanın odalarındaki Yerleşim Planı Örneği ve kreş açmak için başvuran kişinin belgeleri de hazır bulunmalıdır. Sonra bütün bu sayılan evraklar tüm belgelerin uygun olup olmadığı il müdürlüğünde görevli sosyal çalışma görevlileri tarafından on iş günü içerisinde değerlendirilir.

Belgelerin uygun olduğunun tespit edilmesi halinde, başvuru değerlendirilmesi sonrası rapor Valiliğe gidiyor ve valiliğin onayı sonrasında kuruluş hizmete açılabilir raporu alınabiliyor.

kreş odaları ve departmanlarının yönetmeliklere uyacak şekilde düzenlenmesi;

Kurumun kapasitesine uygun yeterli büyüklükte bahçesi bulunur. Bahçenin alanı her çocuk için en az 1,5 m2 alan düşecek şekilde olur. Kurum müstakil veya çok katlı bir binanın zemin katında veya zeminle bağlantılı üst katlarda açılabilir. Çocuklar için düzenlenecek odaların hepsinin doğal aydınlık ışığından yararlanabilecek şekilde olması sağlanmalıdır. Bodrum kat, yol seviyesinin altında olan kat veya çatı katı kapasiteye dâhil edilmez. Kuruluş meskeni veya bitişiğinde çocuklar için tehlike yaratabilecek, fırın veya patlayıcı ve yanıcı madde satan veya depolayan bir işletme bulunamaz. Kuruluş binası veya bitişiğinde baz istasyonu olmamalıdır. Kuruluşlarda herhangi bir tehlike anında çocukların binadan kolaylıkla ayrılabilmelerine yönelik çıkış kapısı, tahliye sistemi veya yangın merdiveni bulunmalıdır.

Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde;

Kreş projesinde 0-36 aylık çocuklar için sabit karyola kullanılır. Uyku odalarında her bir çocuğa en az 2 m2 alan ve 6 m3 hava düşmelidir. Zeminin ahşap olması ve yalıtımın iyi olması halinde, 25-30 cm yüksekliğinde kampet kullanılabilir. Çocukların kullandığı, oyun, uyku, çalışma odalarının kapıları içerden dışarıya açılır şekilde düzenlenmelidir. Çocukların oturarak oynamaları ve etkinlikler için, bazı bölümlere minder veya yumuşak zemin sağlanması için halı konulabilir. Çocukların bulunduğu oda ve salonların duvarları kolaylıkla silinip temizlenebilen bir madde ile boyanmalı veya kaplanmalıdır. Grup odaları çocukların yaş gruplarına uygun ve psikolojik ve sosyal gelişimlerine yardımcı özellikteki, Milli Eğitim Bakanlığı eğitim programlarında belirtilen eşyalar ve eğitim araç ve gereçleri ile donatılmalıdır. Gruplarda okul öncesi eğitim programına yönelik alınan kreş malzemesinin köşeleri sivri olmamalıdır.  Oyuncakların ve malzemelerin konulduğu dolap ve raflar, çocukların rahatça ulaşabileceği bir seviyede olmalıdır. Çocukların günlük aktiviteleri yaptıkları masalar ve sandalyeler, plastik veya ahşap malzemeden yapılmalı ve çocuk boyuna uygun olmalıdır. Günlük faaliyetlerin sergilenebileceği bir faaliyet panosunun bulunması da çok önemlidir. Kuruluşta ısıtma çocuklar için tehlike oluşturmayacak şekilde kaloriferle, merkezi sistem ile veya iklim koşullarına göre klima ile sağlanabilir. Kaloriferler kreş projesi faaliyeti sırasında korumalık ile örtülebilir. Isıtmanın elektrikli cihaz, odun ve kömürlü soba ile yapılması yasaktır. 36 aya kadar olan çocuklar için klozet adaptörü kullanılır ancak portatif tuvalet kullanılmaz. 0-36 aylık çocuklar için ayrı bir alt değiştirme bölümü bulunur. Kuruluşta hafif bedensel engelli olan çocukların olması halinde rampa ve özel tuvalet bulunur. Kuruluş zemini (mutfak, tuvalet) kaymaz seramikten döşenir veya kaymayan paspas serilir. Kuruluşta, kapasiteye göre çocukların kolaylıkla ulaşabileceği ayakkabılık ve portmanto olmalıdır. Kuruluşta,  gerekli ilaç ve ilk yardım malzemelerini içeren bir ecza dolabı bulundurulmalıdır.

Pediko ile Kreş Projesi

Eğitim programında yer alan çalışmaların önemi ileri yaşlarda ortaya çıkar. Çocuk her ne kadar okulda okuma yazmayı öğrense de kreşte aldığı eğitim sayesinde diğer insanlar ile iletişim kurmayı öğrenir. İlk iletişim becerilerini ailesi ve bakımevindeki öğretmenleri yardımıyla elde eden çocuk okulda başarılı olmaya adaydır. Bize toplum içinde uyumlu bir şekilde yaşamayı öğreten öğretmenlerimiz değil midir? Peki, bu kıymetli öğretmenlerimizin kaliteli eğitim malzemeleri kullanmaya hakkı yok mudur? Bu soruya evet diyen okuyucularımızın benimle aynı fikirde olduklarını duyar gibiyim. O halde kreş projesinde kaliteli kreş mobilyası yapan firma bulmak gerekir.

Pediko kaliteli kreş projesi denince akla gelen ilk isimdir. Pediko firması kreş projesi başlangıcında yapının özelliklerini dikkate alarak araştırma ve ölçeklendirme yapar. Mekândaki fiziksel koşulların belirlenip proje aşamasına geçilmesini uygun gören firma, kurumun kimliğini ortaya çıkarma konusunda profesyoneldir. Kreş tasarımının düzenlenmesi için okul sahibi veya işletmecileri ile detaylı bir şekilde kreş projesi konusunu ele alan şirket, daha sonra gerekli malzemelerin tasarımını, üretimini ve kreşe yerleşimini gerçekleştirir.

Kreşler anne-babaların en çok dikkat ettiği konuların başında geliyor. Ebeveynler, çocuğu kayıt ettirmeden önce çok ciddi bir şekilde kreşi (iç ve dış mekân, öğretmen kalitesi vs.) inceler, en küçük kafa karışıklığında bile çocuğu kayıt ettirmekten vazgeçebilirler. Siz de güzel kreş projesi yapan firma bularak bütün olumsuz geri dönüş riskinden kurtulabilirsiniz. Pediko okul tasarımları bu riski en alt seviyeye indirir. Kreş projesi için bizimle iletişime geçebilir, sorularınız var ise bize danışabilirsiniz.