Kütüphane Açmak

Kütüphane Açmak

Kütüphane, kitap, dergi, elektronik kaynak gibi her türlü bilim ve sanat ürününü toplayan bir mekândır. Kütüphane açmak girişiminde bulunacaklar öncelikle kurumun hangi amaca hizmet edeceklerini belirlemelidir. Kurulacak kütüphane özel kütüphane mi? Yoksa üniversite kütüphanesi mi? Kuruluşun civarında yaşayan toplumun özellikleri araştırılarak, milletin ihtiyaçları doğrultusunda açılan kütüphane daha verimli ve sürdürülebilir olacaktır. Kütüphane açmak için amaca uygun bir politika oluşturulmalı; çalışma saatleri, kütüphane hizmet kuralları, koleksiyon politikası mutlaka belirlenmelidir. Kütüphane açmak için gerekli yenileme çalışmaları ve mobilya gibi malzemeler okuyucu kitlesine hitap etmelidir.

Kütüphane Açarken

Kuruluşun yapılacağı binanın tutulması/satın alınması, yeterli bilgi ve tecrübeye sahip personel alımı, amaca uygun koleksiyonun hazırda bulunması ve kütüphane donanımı için gerekli bütçenin hesaplanması, kütüphane açmak için yapılması gerekenlerdir.

Kütüphane açmak için tutulan binanın, kütüphane hizmetleri için uygun, gerekli tefriş ve donanımının yapılmış olması ve doğal afetlere karşı güvenlik tedbirlerinin alınmış olması gerekmektedir. Kütüphane binasının merkezi bir yerde bulunmasının dışında ses ve ısı yalıtımına sahip, ışık ve hava alabilen bir yapıda olması gerekir.

Kütüphane aynı zamanda, yönetim, teknik hizmetler, bilgi ve belge yönetimi, sekretarya, danışma ve diğer hizmet bölümlerindeki insanlarının görev aldığı yerdir. Kütüphane açmak için alınan personelin niteliklerinin görev tanımlarına uygun olması gerekir. Örneğin Kütüphanecilik veya Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinden mezun elemanlar, kütüphanecilik veya kütüphane yardımcılığı işlerini yerine getirebilirler.

Kütüphane açmak isteyen işletmeciler kuruluş amaçlarını ve faaliyet konularını belirten bir yazı ile ilgili Valiliğe başvurdukları halde, binanın bulunduğu ildeki İl Halk Kütüphanesi tarafından yerinde inceleme yapılır. Yani, özel kütüphane açma izni Valilikçe verilir. Bu kapsamda açılan kütüphanelere ilişkin “Halka Açık Özel Kütüphaneler Bilgi Formu” düzenlenerek Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne gönderilir.

Kütüphane Bölümlerinin Tasarımı

Kütüphane açmak için işletmeler, gerekli materyali bulundurur; bu materyalleri, uygun biçimde sınıflandırarak hizmete sunarlar. Kütüphane mobilyasının mekân tasarımına uygun dizayn edilmesi gerekir. Farklı ve tematik yapıda kütüphane açmak için mobilya dizayn eden bir firma ile anlaşılabilir.

Kütüphane, okuma salonu, kitap ödünç ve teslim kısmı, okuma salonlarında bulunan kitaplıkların bulunduğu bölüm, ders kitaplarının olduğu kısım, ofis ve danışma masasının bulunduğu bölüm gibi alanlardan oluşur. Her bir bölümün mobilya tasarımı farklıdır. Okuma salonunda bulunan okuyucu koltuğunun rengi ve üretildiği malzemenin kalitesi mühimdir. Koltuğun kullanıcı için uygun yükseklik ve genişlikte olması gerekir. Aynı şekilde kütüphanedeki kaynakların düzenlenmesi için gerekli rafların iç mekân tasarımını bozmayacak ve kütüphane kimliğine uyacak şekilde tedarik edilmesi veya üretilmesi kütüphane açmak için olmazsa olmazlardandır. Kütüphanede bulunan vestiyer ve vitrinlerin de modellemesinin mekânın kimliğine yakışacak şekilde yapılması gerekir. Ofis mobilyası okuyucu mobilyasından farklı bir tasarıma sahiptir. Kütüphane ofis odalarındaki masalar bilgisayar ve gerekli ofis eşyalarını alacak şekilde düzenlenir. Ofis masasının raf ve çekmeceleri bulunur. Okuyucu masası ise daha çok çalışma alanı olarak değerlendirilir; ona göre tasarlanır. Çocuk kütüphanesinde bulunan kütüphane donanımı daha renkli olabilir. Çocuk kütüphanesi için üretilen masa, sandalye ve raflar çocuğa hitap eden tarzda olur.

Pediko Kütüphane Projeleri

Mobilya ve donanımların kullanışlı olması gerekir. Pediko firması, geniş bir materyal içeriğine sahip bir kurumun iyi bir bilgi hizmeti sunabilmesi için modern ve klasik tarzda mobilyaların imalat ve kurulumunu gerçekleştirir. Pediko, sağlam ve uzun ömürlü kütüphane mobilyası yapar. Gerekli İSO belgelerine sahip olan firma, mekân keşfi işlemlerinden sonra mobilyanın 3D tasarım/üretim/nakliye/montaj işlemlerini yapar.

Pediko kütüphane projelerinden bazıları Büyükşehir Belediyesi Güvenevler Çocuk Kütüphanesi, Trabzon Muhibbi Edebiyat Müze Kütüphanesi, Çankırı Uçak Çocuk Kütüphanesi, Tokat Bebek Kütüphanesidir.

Eğer sizin de kütüphane açmak gibi bir düşünceniz varsa güvenilir ve kaliteli firma olan Pediko’yu arayabilirsiniz. Fikir sahibi olmak için Pediko projelerine göz atabilirsiniz.