Kütüphane Kurmak

Kütüphane Kurmak

Kütüphane Kurmadan Önce

Kütüphaneler kitap, e-kitap, dergi, dvd ve veri tabanı içeren mekânlardır. Kütüphane açarken sürdürülebilir olmasına dikkat edilmelidir. Öncelikle toplumda var olan problemler araştırılmalıdır. “Kurum açılacak bölgede yaşayan toplumun neye ihtiyacı var?” sorusuna cevap aranmalıdır. İkinci olarak, kütüphane kurmak için politika oluşturulurken, çalışma saatleri, kütüphane kuralları, üyelik koşulları, hizmetlerin paralı ya da ücretsiz olması ve ödünç politikası, koleksiyon politikası mutlaka belirlenmelidir. Üçüncü olarak, kullanıcı profili netleştikten sonra kütüphane kaynağını düzenleme hizmetini geliştirmek için uygun kütüphane tasarımı üzerinde durmak gerekir.

Kütüphane Kurma Aşaması

Bir kütüphaneyi meydana getiren bina, çalışan personel, koleksiyon, bütçe ve kullanıcıdır. Bina seçimi, personel alımı, kütüphane açmak için gerekli izinlerin hazırlanması, mekânı donatmak için gerekli ihtiyaçların belirlenmesi, tasarımcı firma bulmak gibi işlemler kütüphane kurarken yapılır.

Kütüphane binası hitap ettiği halka çok uzak olmayacak, sıcak ve soğuktan etkilenmeyecek, havadar, ışık alan, ses yalıtımına sahip, ergonomik ve estetik bir mimariye sahip olmalıdır. Bu sebeptendir ki eğer bina inşa edilecekse, kütüphane projesini yapacak firmanın mimarlık ve inşaat işlerinde profesyonel olması gerekir.

Kütüphanecilik bir bilim dalı olarak ele alındığı için birkaç kütüphaneci ve kütüphane yardımcı elemanları profesyonel olarak çalıştırılmalıdır. Bunun için Kütüphanecilik veya Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinden mezun kütüphaneciyi işe almak en doğru seçenektir.

Kütüphane kurmak isteyen girişimci, kurulacak kütüphanenin kuruluş amacını ve faaliyet konularını belirten bir yazı ile ilgili Valiliğe başvurur. İl Halk Kütüphanesi tarafından yerinde yapılan inceleme sonucu olumlu görüldüğü takdirde, Özel kütüphanenin açma izni Valilik verir. Bu kapsamda açılan kütüphanelere ilişkin “Halka Açık Özel Kütüphaneler Bilgi Formu” düzenlenir. Bu form ilgili görevlilerce Bakanlığa (Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü) gönderilir.

Kütüphane işletmek, uzun soluklu bir girişimdir. Kütüphanenin fiziksel büyüklüğüne ve koleksiyon sayısına göre her kütüphanede belirli sayıda ve yapıda kütüphane mobilyası bulunmalıdır. Kütüphane mobilyası alırken sağlam ve uzun ömürlü olmasına dikkat edilmelidir. Güncel olmayan, okurun ihtiyacını karşılamayan koleksiyonlar kütüphaneye depo vazifesi yaptıracağı için kitaplık veya raf tasarımını, alınacak kaynak ihtiyacını düşünerek yapmak gerekir. Örneğin kitapların ve süreli yayınların saklandığı kitaplık türü birbirinden farklıdır. Bilgisayar ve antika eserin konulduğu kurumda gerekli tefriş ve donanımının yapılmış olması, kütüphane kurmak için gereklidir. Eğer açılacak kütüphane çocuk bölümü barındırıyorsa, tasarımsal özellikler çocuğun fiziksel yapısına ve estetik dünyasına uygun olmalıdır. Raf boyları, masa boyları, oturma grupları çocuklara hitap edecek şekilde tasarlanmalı ve imalatı yapılmalıdır.

Pediko

Pediko, kütüphane mobilyası ve tefrişatını binanın iç mekân tasarımına uyacak şekilde sıfırdan tasarlayarak üreten bir şirkettir. Kendi grafik tasarım ekibini barındıran firma, kütüphane kurmak için gerekli mobilya ve tefrişatların çizimini 3D modelleme yaparak programda çıkartır. Programda yapılan çizimin kalıbı, daha sonra Pediko’nun kendi atölye ekibi tarafından bizzat çıkarılır. Kesimi çıkarılan eşyanın gerekli parçaları kaliteli tutkal ile birleştirilerek, boyama ve cilalama işlemlerine geçilir. Pediko nakliye ekibi daha sonra bu donanımları kütüphane kurmak için açılacak binaya götürüp yerleştirir. Yerleştirme yani montaj aşamasında da kütüphane sahipleri ile irtibat halinde olan firma, dizaynın doğru bir şekilde uygulandığından emin olur. Pediko, kitaplık, raf, pano, dolap, masa, sandalye, koltuk, aydınlatma sistemi ve bunun gibi daha bir sürü tefrişatı tasarlayıp üretir.

Pediko Dünya Çocuk Üniversitesi anaokuluBüyükşehir Belediyesi Güvenevler Çocuk Kütüphanesi, Trabzon Muhibbi Edebiyat Müze Kütüphanesi, Çankırı Uçak Çocuk Kütüphanesi, Tokat Bebek Kütüphanesi gibi projeleri yaptı. Bunun gibi daha birçok projeye ulaşmak için tıklayınız.

Pediko çok güzel kütüphaneler kurar. Kütüphane kurmak ile ilgili sorularınız için iletişim bilgilerine tıklayınız.