Kütüphane Mobilyası

Kütüphane Mobilyası

Eski Yunancadaki “bibliothek” sözcüğü, “biblion” (kitap) ve “theke” (saklandığı yer) sözcüklerinin bir araya getirilmesi ile türemiştir. Türkçedeki “kütüphane” ise, Farsça ve Arapça kökenli “kütüb” ile Farsça “hane” kelimelerinden türemiştir. Kütüphane, eğitime ve öğretime yardımcı olan araçların (kitap, dergi vs.)olduğu ve bu araçlardan insanların faydalanabildiği yerdir. Günümüzde yeni ilmi materyallerin çeşitlenip çoğalması sonucunda ortaya çıkan, süreli yayın, grafik, sesli ve görüntülü yayınların meydanı almaya başladığı mekân olarak da anılmaya başlanan kütüphane, insanlar tarafından uzaktan ulaşılabilir hale gelmiştir. Kütüphanenin modern yaşama ayak uydurarak değişime uğraması, kütüphane tasarımını etkilemiştir. Kütüphane mobilyası da bu değişimden payını almıştır.

Kütüphane Mobilyası Nasıl Olmalıdır?

Kütüphane tasarımı günümüzde de önemini koruyan bir konudur. Kütüphane açacak insanların mekan tasarımında ilk dikkat etmeleri gereken şey, kütüphane mobilyasının güzel bir dizayn ve ergonomiye sahip olmasıdır. Kütüphane, kitabın dışında süreli yayın ve elektronik kaynak gibi materyaller içerdiği için kütüphane mobilyasının okuyucu ihtiyacına göre modellenmesi gerekir.

Bilgi ve belge merkezleri rafların uzunluk ve genişlikleri, kitap ölçülerine göre yapılır. Lakin anahtar teslim kütüphane projesi gibi özel işlerde kitaplıklar, kuruma karakteristik özellikler veren kurulum aşamasında üretilir. O yüzden kütüphane kurulacak bina ve çevresinin önceden belirlenmesi gerekir. Çalışma masası, sandalye, koltuk, aydınlatma lambası, döşeme ve ışıklandırma sistemi de malzemesinden tasarımına kadar düşünülmesi gereken kütüphane araçlarındandır. Başka bir bilgi ve belge merkezi olan bilgisayarları da unutmamak gerek. Onlar için özel tasarlanmış masa ve sandalyeler okuyucunun bilgiye daha rahat bir biçimde ulaşmasına imkân sağlar.

Kütüphane Türlerine Göre Mobilya Yapısı

Kütüphaneler kullanıcı gruplarına göre ve gerekse yapısına göre ayrılmaktadır. Üniversite kütüphaneleri, ulusal veya milli kütüphaneler, halk kütüphaneleri, okul kütüphaneleri, müze kütüphaneleri, özel kütüphaneler (bebek kütüphanesi vs.) vardır.

Eğitim-öğretim ve araştırma çalışmaları yapma yükümlülüğü taşıyan üniversitelerde bilgi üretimi ve paylaşımı ön planda olduğu için üniversite kütüphanesinin kapsamlı bir şekilde tasarlanması gerekir. Bilgi toplumunun oluşması amacını güden milli kütüphaneler de mobilya açısından iyi donatılmış olmalıdır. Kültür, bilim, edebiyat ve sanat alanında katkıda bulunma hedeflerini taşıyan milli kütüphanelerimiz de gerekli materyallerin kolay ulaşılması için birçok kütüphane mobilyası içerir. Elektronik bilgi kaynaklarının ücretsiz bir şekilde sunulduğu halk kütüphaneleri de dijital çağa ayak uydurmak için bilgisayar masaları ve sandalyeleri içerebilir. İlkokul ve orta düzey eğitim ve öğretimin sunulduğu okul kütüphaneleri, çocukların okuma alışkanlıklarını güçlendirmek amacı ile kurulur. Bu kütüphanelerde daha çok belirli yaş gruplarına hitap eden kütüphane mobilyası bulunur. Tarihimizi yansıtan müze kütüphaneleri, müzenin teması konusunda derme geliştiren ve düzenleyen yapıya sahip mobilya içerir.

Kütüphane Tasarımı

Kütüphane projesinde ekonomik ama kaliteden ödün vermeyen bir mobilya dizaynı ve imalatı, her kütüphane sahibinin arzu ettiği bir şeydir. Kütüphane tasarımı konusunda kararsız kalan girişimcilerin bu konuda uzman olan kişi ve ya kuruluşları bulmaları zor olabiliyor. Pediko, Türkiye’de gerçekleştirdiği farklı kütüphane tasarımı projeleri ile ünlüdür. Firma, estetik sahibi ve kişiliği olan mekânlar yaratır.

Pediko Kütüphane Mobilyası (Tasarım/Üretim) Yapar

Pediko, 1998 yılında işe eğitici oyuncak yapımı ile girmiş; sonra da anaokulu ve kreşler için mobilya sağlamaya başlamıştır. Bu kuruluşların dışında Türkiye’de ünlü yazarlar için atfedilen “Kütüphaneler” tasarlamış; bu kurumlara tematik dizaynlarda kütüphane mobilyası imalatı yapmıştır. Müze kütüphaneleri için de benzeri görülmemiş tasarımlar geliştiren şirket, kütüphane malzemelerini özenli bir şekilde seçmeye önem verir.

Kütüphanelerin temel amacı bilgiyi kullanıcılarına ulaştırmaktır. Bu amaç için çalışan Pediko, güzel, kaliteli ve modern kütüphane mobilyası yapar. Kütüphane projelerine göz atmak için web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz için bizimle de iletişime geçebilirsiniz.