Matematik Atölyeleri

 

Matematik Atölyeleri

Matematik Atölyeleri Niçin Kurulur?

Çocuğun bilimsel düşünme, gözlem yapma, neden-sonuç ilişkisi kurma, problem çözme becerilerini destekleyen matematik atölyelerindeki çalışmalar basitten karmaşığa doğru sıralanmaktadır. Görsel algılama çalışmaları, işitsel algı çalışmaları, dikkat ve bellek çalışmaları, kalem tutma ve el becerisini geliştirme çalışmaları, temel kavram çalışmaları, problem çözme, eşleştirme, farklılıkları ayırt etme, parça-bütün-olay sıralaması, sıralama, sınıflandırma, güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları gibi çeşitli başlıklar altında gruplandırılır. Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları çocuklarda algılayabilme, dikkatlerini toplama, kelime dağarcığını arttırma, sözlü anlatımlara teşvik etme, el ve göz koordinasyonlarını, kalem kullanma becerilerini geliştirme, eşleştirebilme, değişik ilişkiler kurabilme, gruplama, sıralama, eksik tamamlama ve karşılaştırma yapabilme gibi zihinsel işlevleri kolaylaştırmalarını sağlar. Okul öncesi çocukta okumaya ve yazmaya hazırlık çalışmalarında edinilen bilgi veya beceriler yoluyla zihinsel faaliyetler artar. Bunları Genel olarak renkler, sayılar, kavramlar, şekiller başlıkları altında değerlendirebiliriz.

Matematik dünyamızı anlamayı, tanımayı ve öğrenmeyi içeren tüm zihinsel süreçleri kapsar. Ayrıca algılama kavram oluşturma, dil edinme, hatırlama, sembolleştirme, kategorileştirme, düşünce, problem çözme ve yaratma gibi zihinsel aktiviteleri içermesinden hareketle matematik atölyeleri çocuklarımızın hayata başlangıcında yardımcı olmaktadır.

Pediko

Pediko 1998 yılında Ankara'da kurulan bir firmadır. Firma, başlangıçta eğitim materyalleri olarak eğitici oyuncak ile işe başlar. Daha sonraları anaokulu ve kreşler için mobilya ve gerekli malzemeleri tedarik etmeye başlar. Ayrıca kütüphane ve müzeler için de malzeme tasarımı, üretimi ve imalatını gerçekleştirir. 2018 yılına kadar 1000'i aşkın okul öncesi kurumu tasarlayıp kurulumunu gerçekleştiren Pediko, ayrıca okullara yaşam beceri atölyeleri, robotik atölyeler, sanat ve tasarım atölyeleri, müzik/ritim atölyeleri, matematik ve kavrama atölyeleri kurmaktadır. 

Pediko anaokulları ve kreşlere masal atölyesi, müzik atölyesi, bahçe ve sanat atölyesi, interaktif kum havuzu, mutfak/tamir köşeleri gibi eğitici köşeler kurar. Firma Türkiye'deki ilk bebek kütüphanesini kurarak eğitim yaşının doğumdan itibaren başladığına inanmaktadır.  

Pediko, çocukların bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal yönden gelişimlerini sağlayan eğitim gerekliliklerine göre ayarlanmış atölyeler kurar. Şirket, yaşam beceri atölyelerini iyi bir tasarım ile kurar. Anaokulları ve okullar ile danışarak işe girişen Pediko, atölye için gerekli malzemelerin sıfırdan ölçümünü, 3D çizimini, ve imalatını tamamlayıp kurulumunu yerinde gerçekleştirir. 

Okullar ve de diğer kurumlar için yapılan atölyelerimize göz atmak isterseniz Pediko'nun proje ve uygulama videoları sayfasına tıklayabilirsiniz. İyi tasarlanmış bir fiziksel alan çocuk için çekici olmakta dolayısıyla çocuğu mutlu etmektedir. Pediko güzel atölyeler kurar…