Müze Açmak

Müze Açmak

Müzeler, tarihi eserleri tespit eden, bilimsel yöntemlere açığa çıkaran, inceleyen, değerlendiren, koruyan, tanıtan, sergileyen, eğitim yöntemleri aracılığıyla bu eserler hakkında halkı bilinçlendirerek toplumun kültür düzeyini yükseltmeyi amaçlayan eğitim, bilim ve sanat kurumlarıdır. Özel müze, kişi veya kuruluşlar tarafından, çeşitli konularda bir araya getirilmiş eserlerin yer aldığı müzedir. Pediko, müzelerin tefrişat ve donanımlarını tasarlayıp üreterek müze açmak için gerekenler konusunda danışmanlık yapabilen profesyonel bir firmadır.

Müze Nasıl Açılır?

Açılacak müzenin sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür konularında faaliyette bulunmayı amaç edinmiş olması gerekir. Günümüzde ‘modaya’ dönüşmüş durumda olan müze açma girişimleri, birbirinden ilginç, başarılı koleksiyona sahip insanların nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda kafalarını karıştırabiliyor. Motivasyon, kültürel değerler, koleksiyonlara olan bağlılık ve bilimsel amaca olan uygunluk müze açmak için gereken unsurlardır. Ayrıca, müze açarken adeta bir şirket açıyor gibi müze işletmesini de düşünmek lazım. Bir işletmeyi donatırken iş verimliliği nasıl ön planda tutuluyorsa, müzenin, özelliğinin gerektirdiği nitelik ve nicelikte olması için mekânda kullanılan mobilya ve tefrişatların tasarımı da önemlidir. Çünkü müze tasarımının iyi olması, kültürel değerlere verilen önemin de bir parametresidir. Müze çeşidine göre yapılan tasarım, ziyaretçilerin eserleri daha iyi anlamalarına olanak verir.

Özel müzeler, bir kişi ya da kuruluş tarafından, değişik konularda toplanmış eserlerin sergilendiği mekânlardır. Gerçek ve tüzel kişilerle vakıfların kendi hizmet konuları veya amaçlarını ortaya koymaları için yetkili birimlere başvurmaları halinde özel müze açmalarına izin veriliyor. Özel müzelerin kuruluş, görev, yönetim, gözetim, denetim şekil ve şartlarını belirleyen yönetmelik ve şartlara bakılmadan önce kurulacak müzenin hangi amaçla hizmet vereceğini belirlemek gerekir. Müze açma girişiminde amaç ve tasarım belirlendikten sonra gereken koşulların yerine getirilmesi için yönetmeliğin takibi de önemlidir. Yetkili organlardan alınacak onay için “Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik” adlı belgenin yönergeleri takip edilmelidir.

Müze Türleri

Müze açmak için müze türü belirlenmelidir. Barındırdığı koleksiyon türü ve hizmet verdiği alana göre çeşitli müzeler vardır.

Koleksiyon Türüne Göre Müzeler

Genel Müzeler birçok türde koleksiyon barındırır. Özel müzeler de genel müze türüne bir örnektir.

Arkeoloji Müzeleri, tarihi yapıları içerir. Atina Agorası, kültürel, sanatsal ve tarihsel yönden zengin bir yapıya sahip bir arkeoloji müzesidir. Aynı şekilde İstanbul Arkeoloji Müzesi, çeşitli kültürlere ait binlerce eseri barındıran, dünyanın en büyük müzelerinden biridir.

Sanat birikimini ve sanat akımını destekleyen Sanat Müzelerine örnek olarak başlangıçta saray olarak tasarlanan ve daha sonra Medici Ailesi tarafından toplanan resim ve heykellerin sergilendiği bir mekâna dönüşen Floransa Uffizi Galerisi’ni verebiliriz. İstanbul Modern Sanat Müzesi, 20. yüzyıla ait, resimden heykele, enstalasyondan videoya uzanan farklı eserleri içermektedir.

Tarih boyunca kullanılan, ev aletleri, avlanma malzemeleri, evlerde kullanılan eşyalar, insanların günlük sosyal hayatlarında asırlar boyunca kullanmış oldukları aksesuarlar ve süs eşyaları, ekim ve üretimde kullanılan tarım aletleri, toplumsal sanatın gelişmesinde kullanılan sanatsal aletler, taşıma ve taşıt araçları gibi buna benzer malzemelerin sergilenmesinde rol oynayan Etnografya Müzeleri vardır. Ankara Etnografya Müzesi, başkentte gezilip görülebilecek önemli yerlerdendir.

Bir ülkeyi ya da toplumu, iktisadi, siyasi ve toplumsal açıdan inceleyen Tarih Müzelerine örnek olarak Anadolu Medeniyetler Müzesi’ni verebiliriz.

Doğa tarihi, mineraloji, zooloji, oşinografi, antropoloji gibi konuları işleyen Jeoloji ve Doğa Tarihi Müzeleri, dinozorlar gibi birçok fosili barındırır.

Bir ülkenin bilimsel açıdan tarihini geliştiren Bilim Müzeleri, matematik, fizik, kimya, biyoloji, havacılık ve uzay alanlarındaki eserleri sergiler. Bir bilim müzesi olan Ankara Feza Gürsey Bilim Merkezi’nde insanların kişisel gelişimlerini arttıracak bir sürü etkinlik yapılıyor. Endüstri Müzeleri, Sanayi Devrimi’nin ortaya çıkmasıyla kurulan ve bilim müzeleri olarak da değerlendirilen yapılardır.

Hizmet Alanlarına Göre Müzeler

Hizmet alanlarına göre müzeler vardır. Ele aldığı konuyu bilim dalları açısından inceleyen müze türlerine örnek olarak Şarap Müzesini gösterebiliriz. Pul Müzesi, Kukla Müzesi, Spor Müzesi, Müzik Müzesi, Oyuncak Müzesi de kendi konularındaki eserleri kapsar. Öğrenciler ve özel alan uzmanları için açılan Sanal Müzeler, günümüz teknolojisinin gelişmesiyle bilgi teknolojileri yardımıyla eserleri halka sunar. Halka açık bir kurum olan Çocuk Müzesi, çocuklara bilimi sevdirmek amacıyla açılan müzelerdir.

Diğer Müze Türleri

Devlet Müzeleri, devlete ait olup, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu altındadır. Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, örnek olarak verilebilir.

Genellikle halka hizmet eden Belediye Müzeleri, devlet tarafından desteklenir ve denetlenir. İstanbul Belediyesi’ne bağlı Atatürk Müzesi, örnek olarak verilebilir.

Kent müzeleri de tarihin, kentlilerin, çevrenin, siyasal, ekonomik, dinsel ve etnik faktörlerin rolünü anlamayı sağlayan ve yerel yönetime bağlı müzelerdir. Mesela Londra Müzesi bir kent müzesidir.

Eğitim, araştırma ve inceleme amaçlı kurulan Üniversite Müzeleri, üniversite bünyesindeki fakülte ve bölümlerin verdikleri eğitime malzeme sağlar. Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi, eğitime katkı sağlamak amacıyla kurulan bir üniversite müzesidir.

Askeri Müzeler, genellikle, geçmişte yapılmış önemli savaşlar, kazanılmış zaferler ve savaş teknolojilerine ilişkin eserlerini barındırır. Çanakkale Boğaz Komutanlığı Müzesi, ortak milli tarih bilincini kuvvetlendirmeyi amaçlar.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından korunan eserler, Vakıf Müzelerinde bulunur. Türkiye’de çeşitli illerde vakıf eserleri müzesi kurulmaktadır.

Açık Hava Müzeleri, adı üstünde eserleri açık havada sergileyen yerlerdir. Kaybolmaya yüz tutmuş eserleri yaşatmak ve kültürle zenginliği arttırmak için Norveç Oslo yakınlarındaki Kral II. Oscar’ın koleksiyonu Dünya’nın ilk açık hava müzesidir. Ayrıca Türkiye’deki Alacahöyük Müze ve Ören yeri de açık hava müzesi olarak bilinir.

Anıt Müzeleri, mimarisi ve tarihi geçmişiyle nadir olma özelliği taşıyan yerleri sembolize eder. Anıtkabir, bir anıt müzesidir.

Müze Evler,  konak evlerdeki tarihi eserleri korur. Atatürk’ün doğduğu ev, bir müze evdir.

Pediko Müze Tasarlar

Kültür ve tabiat varlıklarının sağlıklı bir şekilde korunmasını hedefleyen müze açma girişiminde, ziyaretçilerin müracaat, dinlenme yeri, tuvalet ve diğer zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilecek tesislerin kurulumu için gerekli mobilya ve tefrişatların sağlanması aşamasında profesyonel bir firma bulmak gerekir. Pediko müze açmak konusunda deneyimli bir firmadır. 1998 yılında Ankara’da kurulan Pediko, sadece müze değil, okul öncesi kurumlar ve kütüphaneler için de donanım malzemesi üretir. Anaokulu ve kreşlerin modernizasyonunda önemli görevler üstlenmiş olan Pediko, mobilyadan eğitici oyuncağa bir kurum için gereken her türlü malzemeyi tasarlayıp üretebilir. Firma, belirlenen hedef kitle ve fiziki koşullar çerçevesinde danışmanlık, projelendirme, 3D çizim, mobilya üretimi ve kurulumunun gerçekleştirilmesi gibi anahtar teslim projeler yapar. Müze vitrini ve dolaplarını barındıracağı eserlere göre dizayn eden firma, ürün imalat aşamasında kaliteli ve doğal ahşap malzeme kullanır.

Bilimi destekleyen misyon hedefini tutturmak kolay bir şey değildir. Müzelerin geçmişten geleceğe bir köprü olduğunu vurgulayan bir kurum olan Pediko,Trabzon Muhibbi Edebiyat Müze Kütüphanesi, Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müzesi, Altındağ  Şair ve Yazarlar Evi, Erzurumlu Emrah Edebiyat Müzesi , Ankara Üniversitesi Mamak Belediyesi Çocuk ve Kültür Merkezi, Zeugma Müzesi’nin Çocuk Bölümü projelerini tamamlamıştır. Diğer müze referanslarımız için tıklayınız. Bizimle müze tasarımı işi için iletişime geçebilir, aklınızdaki müze hayali için bize danışabilirsiniz.