Müze Kurmak

Müze Kurmak

Her çeşit kültür varlığından meydana gelen koleksiyonların olduğu kurumlardır, özel müzeler. Taşınır nitelikte kültür varlığı sergileyen özel müzeler holding şirketler tarafından kendi bünyelerinde kurulup işletilebilir. Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış olan bazı vakıflar da özel müze kurmak ve işletmek için izin alabilirler. Kurulacak müzenin kuruluş amacı ve faaliyeti belirlendikten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan izin alınarak müze açılabilir. Birçok müzenin kurulmasında katkıları olan Pediko, özel temalı müzeler için mobilya tasarım ve üretim işlerini gerçekleştirmektedir.

Müze Tasarımı Neden Önemlidir?

Müzeler sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel çalışmaları destekleme konularında önemli yere sahip kuruluşlardır. Belirlenen misyona göre müze kurmak, koleksiyonların depolanması ve ziyaretlere uygun olması açısından önemlidir. Resmî ve özel kurumlar, yerel yönetimler, kimi vakıf ve dernekler müze açma girişimlerinde bulunur. Bu kurumlar mevcut kültür ve tabiat varlıklarının saklanması ve teşhirinde rol oynarken, müze tasarımını da göz önünde bulundurmalıdırlar.

Müzeler, hizmet alanlarına göre türlere ayrılırlar. Müze tasarımının Arkeoloji Müzesi ile Güzel Sanatlar Müzesinin tasarımı birbirinden farklıdır. Müze türü ne olursa olsun güzel tasarım, ziyaretçilerin memnun kaldığı geziler için zemin oluşturur. Hem iç mekânlarda hem de dış mekânlarda, müze tasarımı organizasyon yapısına göre yapılmalıdır. Çünkü esnek, dönüştürülebilir, ziyaretçi ile etkileşimli bir müze kurmak, organizasyon planının doğru uygulanmasına bağlıdır.

Bina planı ve mevcut kültür varlıklarının niteliğine göre yapılan müze dekorasyonu, bilim ve sanat faaliyetlerinin sergilenmesi için mühimdir.  Danışma, dinlenme ve diğer zaruri ihtiyaçlar için ayrılacak bölümlerdeki mobilya ve donanımlar da mimari yapıya uygun olmalıdır. Müze işletmesinde kullanılan mobilyanın verimlilik ve ergonomiyi desteklemesi gerekir. Müze ziyaretçisinin, kıymetli eserlerin değerini anlayabilmek ve eser üzerinde yorum yapabilmek için kafeterya ve konferans salonu gibi yerlerde de rahat edebilmesi lazım. Bu bölümlerin dizaynında kullanılan mobilyalar hem şık ve rahat olmalı, hem de mekânın kültürel özelliğini yansıtabilmelidir.

Müze Kurmak İsteyenlere Tavsiyeler

Özel müzeler, bir kişi ya da kuruluş tarafından, değişik konularda toplanmış koleksiyonların sergilendiği mekânlardır.  Özel müzeler, kurulma aşamasında Kültür ve Turizm Bakanlığınca bilimsel ve teknik konularda yardım alabilirler. Müze kurmak için gereken danışmanlık ve projelendirme işlerinde müze tasarımı yapmış profesyonel bir firma bulmak yararlı olabilir.

Günümüzde anonim şirketler ile özellikli olarak holding şirketleri müze kurmaktadırlar. Bütçe, ölçek ve mimarlık alanındaki faktörler müzedeki sergi alanları, çalışma atölyeleri ve toplantı odalarının tasarımında rol oynar. Müze kurma ve yenileme çalışmalarında, koleksiyonun çok fazla genişlemesi, mekâna sığmaması müze sahipleri için sıkıntı yaratabilir. Müze mobilyasını en iyi şekilde tasarlayıp üreten Pediko, kurulum işlemlerini ustalıkla gerçekleştirirken, bütçeye uygun projeler yapar.

Pediko Müze Kurulumu Yapar

Tesislerin onarımı ve yapımı aşamasında mekân için gerekli tüm mobilya ve donanım malzemelerini tasarlayıp üretebilen Pediko, 20 yılı aşkın bir süredir anaokulu-kütüphane-müze kurmaktadır. Pediko, klasik müze anlayışından ziyade tematik konsept fikrinden yola çıkarak vitrin, dolap, masa ve koltuklar üretir.  Yeri belirlenmiş binanın keşif sırasında incelenmesi ile başlayan proje, ölçüm alınarak bina planına uygun donanımların belirlenmesi ile devam eder. Mobilyanın yapıldığı malzemenin belirlenmesi, tasarımının 3 boyutlu modellenmesi ve atölyedeki üretim işlemleri firma tarafından halledilir. Sonra, Pediko montaj ekibi binaya gelerek gerekli kurulumu yapar.

Pediko, daha önceden belirlenmiş bir binayı güzel objeler ile donatır; hizmet alanına uygun bir ortam oluşturur.

Müze tasarımlarımıza bakmak için tıklayınız. Müze kurmak için bizi arayabilir, aklınızdaki soruları sorarak bilgi alabilirsiniz.