Müze Mobilyası

Müze Mobilyası

Müzeler, insanların gitmekten keyif aldığı bir yapıdır. Müze açmak için yola çıkanların, zengin bir müze koleksiyonuna sahip olmasının dışında yer için belirlenen uygun müze donanımlarını sağlaması gerekir. Müze mobilyası, müzedeki eserlerin korunması ve sergilenmesi için üretilmiş eşyadır. Yeni müze açarken senaryo tamamlandıktan, yani belirli bir amaç ve kitle belirlendikten sonra mobilya tasarımına başlanmalıdır.

Özel Müzelerin Denetimi

Özel müzeler, denetim açısından bağlı bulunduğu müze müdürlüğü görevlileri tarafından, yılda en az bir defa denetlenir. Müzeler, bu gibi durumlarda her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdürler. Denetlemelerde özel müzedeki kültür ve tabiat varlıklarının sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemlerin alınıp alınmadığı, ayrıntılı envanter bilgilerinin olup olmadığı araştırılır.

Birincisi korunmaya değer bir nesne olan yapının tahrip olması; ikincisi, yapı müze fonksiyonuna yönelik bir mekân organizasyonu taşımadığı için hiçbir zaman iyi işleyen bir müze olamaması; üçüncüsü, koruma değeri taşıyan yapının oluşturduğu anlam alanıyla sergilenen nesnenin taşıdığı anlam arasındaki köprünün kurulamaması, iç mekânın bir müze olarak başarısız bulunmasına neden olan etkenlerdir.

Müze ziyareti, daima, aklımızda hayli kalıcı izler bırakır. Bu yüzden müze mobilyasının, amaç ve tasarım belirlendikten sonra gereken koşulların yerine getirilmesi için dizayn edilip üretilmesi gerekebilir. Pediko, müze donanım ve tefrişatlarını özel olarak tasarlayıp üretebilir.

Pediko Müze Tasarlar

Pediko, markasını net bir şekilde oturtmuş, anaokulu-müze-kütüphane mobilyası yapan bir firmadır. Pediko, müze sahibi ile danışarak mobilya imal eder. Çünkü müzeci, bir koleksiyonun ne kadar genişleyebileceğini tahmin edebilir.

Müze koleksiyonu birbirlerinden çok farklı şeylerden oluşabilir. Müze araçlarından imkanları ölçüsünde faydalanarak oluşturulan mimari her zaman tercih nedenidir. Teknolojiden yararlanılması gerektiği ama kaynakların etkin kullanılmasının çok önemli olduğu vizyonu dikkate alınarak yapılan tasarım, başarılı olur. İç mimarinin vazgeçilmez bir parçası olan mobilyaların seçimi veya üretimi burada çok önemli rol oynar.

Müzeleri işlevsel yapılar olarak görmek gerekir. Eğitim, sağlık, sosyal ve bilimsel araştırmalar için kullanılan müzeleri teknoloji ve tasarımın en yeni ürünleriyle donatmak, Pediko’nun işidir.

Pediko Müze Mobilyası

Pediko, bir benzeri olmayan müze mobilyası üretir. Pediko müze mobilyası olarak dolap, vitrin, masa, sandalye, raf, pano ve diğer tefrişatları tasarlayıp, üretebilir. Pediko, müze mobilyasını en üst kalitede ahşaptan üretir.

Müze tasarımlarımıza göz atmak isterseniz tıklayınız.