Müze Tasarımı Nasıl Yapılır?

Müzeler , kültürel değer taşıyan unsurları korumak, incelemek, değerlendirmek ve sergilemek , insanların yaşadıkları yerin tarihini görebilecekleri , konser , sergi , temsil gibi sanatsal etkinliklerin olduğu, ziyaretleri bittiğinde hatıra olarak kalacak özgün ve yöresel eşyaların , kitapların satıldığı , güzel anıların biriktirildiği, tarih bilincinin oluşturulduğu mekanlardır.

Pediko , uzmanlık isteyen bu alanda sahip olduğu tecrübe ve altyapıyı Müze tasarımlarına yansıtmaktadır. Pediko , müzelerde ,baktığı şeyin anlamı üzerinde derinlemesine düşünme, diğer zamanları ya da mekanları hayal etme, aidiyet ve ilişkili olma durumlarını hissettirmenin yanında , gelenekselin dışında modern tasarımları ile zengin bir kültür ünitesi oluşturma çabasındadır.

İyi bir müze tasarımı şehrin kimliğini yansıtmalı , tarihi , kültürel ve doğal mirasın korunması ve tanıtılmasına katkı sunmalı ,en önemlisi gelen ziyaretçilerde heyecan uyandırmalıdır. Müze tasarımında , yapıya uygun şekilde müzenin özel ihtiyaçlarını karşılayabilmeli ve kurumsal statüyü ve eserleri ön plana çıkaran hedefler belirlenmelidir.

Pediko , müze tasarımlarında ,projelendirme ve uygulama hizmetlerinde ; sergi salonlarının , eserlerin güvenliğini olumsuz şekilde etkilemeyecek ve ziyaretçilerin rahatça gezebileceği , engellilere uygun alanların oluşturulacağı , sergi salonlarının mümkün olduğunca bütünlük arz edeceği , kullanılmayan (ölü) alan  kalmamasına dikkat ederek ; pedagojik , sosyolojik, eğitim ve kültürel açıdan görsel bir şölen oluşturmaktadır.

Yapmış olduğumuz müze tasarımlarını incelemek için tıklayınız.