Nazım Akcan Özel Eğitim Anaokulu

Okulun engelli çocuklarımızın ihtiyaçlarına uygun bir şekilde tasarlanması gelişimleri açısından çok önem arz etmektedir. Tasarladığımız;
Tematik sınıflarımız ile çocuklarımızın öğrenme becerilerini, iletişim becerilerini ve çevre tanımlamalarını geliştirmeyi hedefleyerek tüm gereksinimlerini karşılamalarının yanı sıra olumlu deneyimler kazanmalarına, kendilerini keşfetmelerine ve yeteneklerini ortaya çıkarmalarına uygun bir eğitim ortamı hazırlanmıştır.

Etkinlik odası ile; çocuklarımızın çeşitli faaliyetlerle eğlenmelerine öğretmenlerin ise eğitimi uygulamaya dönüştürmelerine imkan tanınmıştır. Böylece çocuklarımızın sağlıklı bir biçimde tüm gelişimsel yönleri desteklenmekte, yaratıcılıkları ortaya çıkarılmakta ve kendilerini özgür hissederek güven duymaları sağlanmaktadır.

Oyun odası ile; çocuklarımıza ince ve kaba motor gelişimi, koordinasyon, denge, endurans, kas kuvveti gibi fiziksel etkilerininin yanında dikkat, hesaplama, kurallara uyma, muhakeme, kendini ifade etme gibi bilişsel becerileri ve kendine güven, özgürlüklerin farkında olma, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı duyma, birlikte çalışma ve yardımlaşma gibi psikososyal becerileri kazandırabileceğimiz bir ortam oluşturulmuştur.

Koridorlarımız ile; çocuklarımızın mekan ile etkileşimini artıracak şekilde duyularının eğitilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Renk, ışık, şekil ve dokular buna uygun olacak şekilde planlanmıştır.

Oyun odası ile; uykuya geçmesini kolaylaştıracak ve kendini evinde olduğu gibi güvende hissedebilecek bir ortam oluşturulmaya çalışılmıştır. Malzemelerin yerleşimi sade ve dikkat çekmeyecek şekilde planlanmış oda rengi de buna uygun bir şekilde seçilmiştir. Böylece okulumuz çocuklarımızın mutlu olduğu bir yere dönüşmüştür.

Biz Pediko ailesi olarak tasarımlar yapmaya devam ediyoruz. Ankara’nın önemli özel eğitim merkezlerinden birini daha projelendirdik, ürettik, montajladık ve tamamladık. Sizlerle projelerinizde birlikte çalışmayı teklif ediyoruz.

Nazım Akcan Özel Eğitim Anaokulu galerisini buradan inceleyebilirsiniz.

Sizlerde bizimle beraber hayallerinizi hayata geçirip hem çocuklarımız için hem ailelerimiz için kütüphane kurmak isterseniz PEDİKO ile iletişime geçebilirsiniz.

Pediko ile hayat daha güzel…