PEDİKO DEKO

 

Mükemmel öğrenme ortamları yaratmak bizim işimiz.

Pedikodeko olarak kurulduğumuzdan bu yana anaokullarından kreşlere, müzelerden çocuk kütüphanelerine, birçok alanda özel dizaynlar ve düzenlemeler yaptık. 21.yüzyıl milenyum çocuklarının gelişim gereksinimleri göz önüne alındığında, geleneksel eğitim ortamlarının bu çocukların ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı apaçık ortadadır.

Günümüz çocukları, modern ve ileri teknoloji ürünleri ile donatılmış bir çevre içine doğmakta, farklı özellikteki uyaranlar ile daha anne karnında iken tanışmaktadır. Dolayısı ile bebeklikten itibaren hızlı bir gelişim göstererek çok yönlü, aktif ve bireysel girişimin ön planda olduğu bir öğrenme potansiyeli sergilemektedirler.

Pedikodeko’yu, 21.yüzyıl çocuklarının gelişim ve eğitim ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilecek nitelikte öğrenme alanları tasarlamak ve gerçekleştirmek amacıyla kurduk. Bu amaca en kısa yoldan ulaşmak ve en nitelikli sonucu elde etmek için mevcut yapıları modernize etme ve gerekli donanımları üretme sorumluluğunu da üstlendik.

Hedefimiz, geleceğimiz için çok önemli gördüğümüz çocuklarımızı günümüz teknolojisi ile donatılmış, onları düşünsel kapasitesi yüksek, ahlaki değerleri olan mutlu bireyler olarak yarınlara hazırlayacak; bağımsız, üretken, kendinden emin ve değişikliklere kolay uyum sağlayabilecek gençler olarak yetişmelerine destek olacak eğitsel mekanlar oluşturmaktır. Bu hedefle çocuklar ve bu mekanları onlarla birlikte kullanan eğitimciler için hem mutlulukla yaşanabilen, hem de sürekli araştırma ve keşfetme yoluyla öğrenmeye teşvik eden alanlar yarattık ve  yaratmaya devam ediyoruz.

Pedikodeko olarak, konusunda uzman danışmanların görüşleri doğrultusunda öğrenme alanlarında kullanabileceğimiz üretimler yaptık. Teşhir dolapları, müze vitrinleri, sergi standı ve rafları, oturma inceleme ve çalışma alanlarının donanımları, gerçek boyutlara yakın ahşap gemiler, bilişsel gelişimi destekleyen materyallerin bulunduğu kum havuzları, doğal tahtadan yapılmış çok amaçlı kullanılabilen raf ve masalar, eğitsel amaçlı akvaryumlar, çocukların mekanı aktif kullanmalarına yardımcı ve mekan içi trafiği düzenleme amaçlı seperatörler, ergonomik sandalyeler, pencereler, merdivenler ve bahçe donanımlarını kendi atölyelerimizde en sağlıklı malzemelerden üreterek, pek çok eğitim ortamını yeniden oluşturduk ve kullanıma sunduk. Pedikodeko, her kurumun kendi fiziksel özelliğine, kullanım amacına ve benimsediği eğitim modeline uygun, özel konseptler tasarlayarak uygulayan, mekanın kullanımı konusunda akademik program danışmanlığı veren, eğitimci seçiminde ve denetlenmesinde yardımcı olan ilk ve tek kuruluştur. Pedikodeko’dan yararlanmak için mekanınızı, eğitim vereceğiniz hedef kitlenizi ve tercih ettiğiniz eğitim modelinizi belirlemeniz  yeterlidir.

Pedikodeko en kısa süre içinde kapsamlı bir proje hazırlayarak sunumunu yapacak, sizi diğer okullardan farklı kılacak konsepti tasarlayarak gerekli fiziksel donanımı gerçekleştirecektir.

Unutmayın! Mekanınız işinizin aynasıdır.

PEDİKO DEKO

 

Since we were founded as Pedikodeko we have installed a great number of pre-schools, nursery schools, and children museums and children libraries with very special designs. Everyone would agree that installations of the traditional education settings are far from meeting the needs of the new millennium kids. At this age the kids are born into a high technology world. They start to be stimulated even before they are born. Thus, they have a multi way, fast development underlined with a great active learning potential. Pedikodeko was founded with the mission of designing and creating special learning settings that could meet the developmental and educational needs of the kids born in 21.century. To be able to reach this pretentious target we took the shortcut and besides designing and installing we jumped into restoration business and production of the hardware. As a result we saved time and lowered the costs. All we wanted and wished for was to create learning settings, equipped with the latest technology, contributing to the fast development of the kids so that they become responsible individuals with high intellectual capacity and with high moral values. We dreamed of productive, self respected, independent young people ready to be adapted to rapid changes. With the motivation of our dream, since we were founded we have been giving full attention to what we do and keep our vision on learning settings that can be excellent habitats for the kids and their teachers for implementing active and experimental learning methods. We have produced lots of items that can be utilized at the learning settings under the supervision of academicians. Sculptures, panels, objects, museum show cases, shelving, sitting sets, aquariums, cupboards and  sandboxes in different sizes; multifunctional wooden tables and shelves; ergonomic chairs, windows, ladders and garden hardware… We used the best material in our productions we continue to do so. This way, we redesigned lots of existing learning settings besides creating totally new ones. Pedikodeko is the one and only foundation that takes all the responsibility of creating a learning setting. First, examines the physical setting very carefully, takes into account the educational model planned to be implemented and starts to design a special concept. Then produces the necessary hardware and items that are needed for the concept and after installation gives academic program consultation and supervision, besides helping choosing the teaching staff. In order to benefit from Pedikodeko, all you have to do is to define a physical setting, choose an educational model and determine the target group you wish to educate. As soon as you apply for, in a short time Pedikodeko will prepare and present you an extensive and distinctive project with a special concept.  Creating excellent learning settings is our mission. Remember! Learning settings reflect the quality of education.

PEDİKO DEKO

 

Наша работа – создавать идеальную среду для обучения.

С того момента, как мы открылись в качестве Pedikodeko, и до настоящего момента, во многих сферах, начиная от дошкольных учебных заведений и детских садиков, от музеев и до детских библиотек, во многих сферах мы создали специальные дизайны и разработки. Принимая во внимание потребности развития детей 21 века – детей миллениума, ясно становится видно, что традиционная обстановка учебных заведений остаётся недостаточной для удовлетворения потребностей этих детей.
Дети нашего времени рождаются в среде, оснащённой современными продуктами передовых технологий, знакомятся с действием нового вида стимуляторов ещё до рождения. Следовательно, начиная с младенчества, они, быстро развиваясь, демонстрируют потенциал к многостороннему, активному и индивидуальному развитию.
Мы открыли Pediko Deko с целью проектирования и создания сред обучения, которые наилучшим образом удовлетворяют потребности детей 21 века в развитии и образовании. Для того, чтобы достигнуть эту цель самым кратким путём и получить самые качественные результаты, мы взяли на себя ответственность по модернизации существующих структур и производству необходимого оборудования.
Наша цель – подготовить к завтрашнему дню наших детей, которые очень важны для нашего будущего, в качестве счастливых индивидов, оснащённых современными технологиями, обладающими высокой способностью к мышлению и высокими нравственными ценностями; создать среду для обучения независимых, креативных, уверенных в себе и легко адаптирующихся к переменам молодых людей. С этой целью мы создали и продолжаем создавать среды для детей и педагогов, пользующихся с ними вместе этими помещениями, в которых можно быть счастливым, а также которые стимулируют к постоянному обучению посредством исследований и открытий.
В качестве Pedikodeko в направлении идей специалистов – консультантов в своей области мы разработали продукты, которые можно будет использовать в учебной среде. Производя выставочные шкафы, музейные витрины, выставочные стенды и полки, оборудование для учебных, исследовательских и рабочих классов, деревянные корабли, приближенные к натуральным размерам, песочницы, содержащие материалы для познавательного развития, многофункциональные полки и столы из натуральной доски, обучающие аквариумы, перегородки, помогающие детям активно использовать помещение и регулирующие движение внутри помещений, эргономические стулья, окна, лестницы и садовое оборудование в собственной мастерской и из самых благоприятных для здоровья материалов, мы оборудовали заново множество образовательных сред, и представили их к использованию. Pedikodeko является первой и единственной организацией, которая создает и применяет специальные концепции в соответствии с физическими характеристиками каждого учреждения, его предназначением и принятой им моделью образования, предоставляет консультирование по вопросам академической программы в плане использования помещения, оказывает помощь при выборе и испытании преподавателей. Для того, чтобы воспользоваться услугами Pedikodeko, Вам достаточно просто определить Ваше место, контингент учащихся и предпочитаемую Вами модель образования.
Pedikodeko, разработав в самые короткие сроки всесторонний проект, представит его Вам, и разработав концепцию, которая позволит Вам отличаться от других учебных заведений, установит всё необходимое физическое оснащение.
Не забывайте! Ваше место это зеркало Вашей работы.