[vc_empty_space height=”32px”]

PEDİKO MÜZE

Çok güzel müze kuruyoruz.

Müzeler geçmişten geleceğe bir köprüdür. Pediko olarak geleneksel müze tasarımlarının dışına çıkarak farklılıklar yaratıyoruz. Temalı müzeleri hayal ediyor, tasarlıyor, üretiyor ve uyguluyoruz.

Siz sadece kuracağınız müze için hedef kitlenizi ve fiziki koşullarınızı belirleyin, biz size çok farklı  bir müze oluşturalım.

Hayalleri üretmek Pediko’dan.

[vc_empty_space height=”32px”]

PEDİKO MUSEUM

We set up impressive museums.

Museums are the bridges that connect the present to the past.

Pediko goes beyond the classical museum designs and creates a difference.

We think of thematic museums, make the designs and produce the hardware.

You just choose the physical setting and decide on the target group. We promise to set up a distinctive museum for you.

Pediko produces dreams.

[vc_empty_space height=”32px”]

Pediko Музей

Мы создаём очень красивые музеи.

Музеи – это мост из прошлого в будущее. В качестве Pediko мы выходим за рамки традиционных проектов музея и создаём отличия. Мы представляем, проектируем, производим и создаём тематические музеи.
Вам остаётся только определить целевую аудиторию и физические условия музея, который Вы хотите открыть, и мы создадим для Вас очень нестандартный музей.
Производить мечты – от Pediko.