PEDİKO OKUL

 

ÇOK GÜZEL OKUL KURUYORUZ.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM NEDEN BU KADAR ÖNEMLİDİR?

0-6 yaş arasını kapsayan erken çocukluk dönemi, çocuğun en hızlı geliştiği dönemdir. Beyin yapısı ve fonksiyonlarının gelişiminin üçte ikilik bölümü 0-4 yaş arasında, zihinsel ve kişilik gelişiminin %70’i 0-6 yaş arasında tamamlanmaktadır. Bu süre içerisinde kazanılan davranış biçimleri, tüm yaşam boyunca devam etmektedir. Erken çocukluk dönemindeki deneyimler beynin çalışma biçiminde belirleyicidir. Yapılan araştırmalar, okul öncesi eğitim alan çocuklarda, okula devamlılık oranının ve okul başarısının daha yüksek olduğunu göstermiştir.

BU DÖNEMDE ÇOCUK NEREDE OLMALIDIR?

Bu dönemi çocuk, en iyi şekilde değerlendirebilmek için, iyi bir anaokulu veya ana sınıfında eğitim almalıdır. Okul öncesi eğitim kurumlarının varlığı ve iyi eğitim vermesi sonucunda ülkede birçok sorunun çözüleceği bilinmektedir. Evde çocuklarımıza bakabilir ya da baktırabiliriz. Ancak, bakan kişi ister anne olsun, ister büyükanne, isterse bakıcı kadın, verecekleri eğitim çocuklarımızın her açıdan gelişimleri için yeterli olmayacaktır. Çünkü çocuklar kendi yaşıtları ile birlikte olduğu zaman daha kolay öğrenebilmekte, temel alışkanlıkları daha kolay kazanabilmektedir. Bu yüzden anaokulu erken çocukluk döneminin yaşanacağı en uygun sosyal ortamdır.

İYİ BİR ANAOKULU NASIL OLMALIDIR?

İyi bir ana okulu için öncelikle iki önemli kriter vardır. Birincisi, okulun fiziki koşullarının yeterliliği; ikincisi de eğitim kadrosunun yeterliliğidir. Eğitim kadrosu tam olmalı ve değişen eğitim anlayışları ile eğitim sistemlerini öğrenebilmesi için belirli aralıklarla hizmet içi eğitime tabi tutulması gerekir. Genel olarak , “Eğitim ortamları, fiziksel özelliği ve iç donanımı ile çocuklarımızı öğrenmeye teşvik etmelidir.”

PEDİKO BU ALAN DA TAM OLARAK NEREDEDİR?

Pediko, herhangi bir okul öncesi eğitim kurumunun iç ve dış donanımını en küçük detaylarına kadar tamamladıktan sonra eğer istenirse eğitim kadrosunun oluşturulması ve eğitilmesi sorumluluğunu da rahatlıkla üstlenebilmektedir. Sistemli olarak bir bölgenin ve hatta tüm ülkenin okul öncesi eğitimini organize edecek birikime ve güce sahiptir. Bir anaokulunun ihtiyacı olabilecek tüm donanıma sahiptir. Yeni yapılan her okul için tamamen ihtiyaçlara göre projeler üreterek uygulamaktadır. Bu doğrultuda yüzlerce okul donanımı ve eğitim sistemi uygulamaları yapmıştır.

Piaget’e, çocukların daima yeni şeyler görmek ve duymak istediğini, zihinsel gelişimlerinin, çevresel uyaranlara bağlı olarak şekillendiğini söylüyor. Bu nedenle bir anaokulunun, uygun ve yeterli çevresel uyaranlarla donatılması gerekir.

John Dewey ve sonraki eğitimciler ise en iyi ve en etkili öğrenme biçiminin “Yaparak öğrenme” olduğunu belirtmişlerdir.

Maria Montessori ise, çocuklara somut deneyimlerle öğrenebilecekleri, çok iyi tasarlanmış materyallerle donatılmış bir çevre hazırlandığında üst düzeyde bir öğrenmenin gerçekleşeceğini ifade etmektedir.

Son yıllarda eğitimciler, mimarlar ve araştırmacılar sınıfların tasarımının çocukların davranışlarını büyük ölçüde etkilediğini öne sürerek “Biz binalara şekil veriyoruz, onlar da bize” ifadesiyle fiziksel çevrenin bireylerin davranışlarını oluşturmada ne denli önemli olduğunu vurgulamışlardır.

Çocuğun gelişimi sadece biyolojik özelliklerine veya çevresine bağlı değildir. Çocuk ve fiziksel alan, zaman içerisinde bazı noktalarda birbirlerini etkilemektedir. Eğitim ortamının nitelikleri; çocukların okul, öğretmen, arkadaş gibi diğer unsurlarla olan etkileşim ve uyumunda önemli bir etkiye sahip olacaktır. Bu yüzden okulların fiziksel donanımı, eğitim ortamının nitelikleri açısından çok önemlidir.

Bir anaokulunu planlarken önemle üstünde durulması gereken noktalar şunlardır: Oyun, sanat ve uyku odalarından tuvaletlere kolayca ulaşılabilmesi; grup odalarının daha küçük veya büyük boyutlarda kullanılma esnekline sahip olması; yarı kapalı oyun alanlarına yer verilmesi; merdivenli çözümlerden sakınılması; yoğun ve hızlı trafikten ve hava kirliliğine neden olan etmenlerden uzak, olanaklar el verdiğince doğal ortamlar içinde yer almalarına özen gösterilmesidir.

PEDİKO, bütün bu bilgileri göz önünde tutarak, 21.yüzyıl çocuklarının gelişimsel ve eğitimsel ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilecek nitelikte öğrenme ortamları tasarlamakta ve uygulamaktadır.

Her kurumun kendi fiziksel özelliğine, kullanım amacına ve benimsediği eğitim modeline uygun özel konseptler tasarlayarak uygulamakta, mekanın kullanımı yönünde akademik program danışmanlığı vermektedir.

PEDİKO‘ dan yararlanmak için fiziksel mekanınızı, eğitim vereceğiniz hedef kitlenizi ve tercih ettiğiniz eğitim modelinizi belirlemeniz yeterlidir. Pediko sizin için, küçük çocukların büyüme ve her türlü gelişimi için en uygun  çevresel tasarımı yapacak;  oyun oynamaya ve öğrenmeye olan ilgiyi, isteği ve heyecanı uyandıracak özellikte çevresel dizaynlar yapacak; çevre tasarımına uygun ergonomik ve doğal renkte ahşap mobilyalar üretecek;  duvarları, öğrenme merkezlerini belirleyecek ve çocukların ayırt etmelerini kolaylaştıracak nitelikte çekici renklerle boyayacak;  iyi  bir  ışık  ve  aydınlatma  sistemi kuracak;  oturmaya ve kolay temizlenmeye uygun güvenli bir zemin döşeyecek, duvarlara iletişim ve ürün sergileme panolar ve aynalar yerleştirecektir. Böylece arzu ettiğiniz  çekici ve rahat bir öğrenme ortamı oluşmuş olacaktır.

Ayrıca kültür özelliklerini yansıtan heykeller, panolar, objeler  v.b. detaylar eklenerek çocukların kendi sosyal kimliklerini, kültürlerinin örf ve adetlerine göre geliştirebilmelerine yardımcı olunacaktır. Bütün bunları yaparken, okulöncesi kurumlarının sadece didaktik eğitimin verildiği ve akademik bir disiplinin uygulandığı bir ortam olduğu algısının yıkılması, çocukların kendilerini evlerinde, oyun oynadıkları sokak ya da mahallede  hissedebilecekleri, güvenli ve  rahat  bir  ortam oluşturulması hedeflenmektedir.

Kurumların dış mekanlarında, okulöncesi çocuklarının güvenle oyun oynayabilecekleri; doğa ile ilgili araştırma ve inceleme yapabilecekleri peyzaj çalışmaları gerçekleştirilecektir. Ayrıca dış mekanlar, çocukların gelişim özellikleriyle uyumlu; sağlık sorunları ve diğer tehlikelere karşı güvenlik önlemleri alınmış oyun materyalleri ile donatılacaktır. Bilimsel ve akademik  oyun köşeleri de unutulmayacaktır.

Okulöncesi Eğitim Kurumlarının Tasarımında Dikkat Edilecek özellikler: Çocukların yaş ve gelişim özellikleriyle uyumlu… Güvenli, Çok amaçlı kullanılabilen… Farklı özellikte oyun materyalleri içeren… En yeni teknolojik araç ve gereçlerle donatılmış… Kültürel ve toplumsal değerleri yansıtan… Oyun oynayarak öğrenme heyecanı yaratan… Araştırma ve inceleme yapma merakını uyaran… Problem çözme ve deneyim yapmaya uygun… Yaratıcı düşünceyi geliştirici ve özgün tasarımlarda bulunmaya teşvik edici ortamların oluşturulmasına özen gösterilmelidir.

PEDİKO,  kısa süre içinde kapsamlı bir proje hazırlayarak size sunum yapmak, sizi benzerlerinizden farklı kılacak konsepti tasarlayarak gerekli fiziksel donanımı gerçekleştirmeye hazırdır.

PEDİKO etkili öğrenim mekanları yaratır.

          

PEDİKO SCHOOL

WE SET UP ENCHANTING KINDERGARTENS

WHY ARE KINDERGARTENS SO IMPORTANT?

Children have the fastest development period at the ages 0-6. Two thirds of the structure and the functions of the brain are developed between the ages 0-4. Seventy per cent of cognitive and personal development is completed between the ages 0-6. Within this period the early learned behaviors are transferred to the rest of life. Experiences in early childhood have great impact on the functioning of the brain. Academic studies showed that pre-schooling have a positive effect on later schooling rate and school success.

WHERE SHOULD A CHILD BE AT THIS PERIOD?

At this period, if a child spends time at a kindergarten or at any pre-school institution, for sure he is going to benefit the most. Every one of us is aware that lots of social and economic problems can be solved by investing in education. And that pre-schooling needs extra care.  Pre-schools are the best places where kids can develop the necessary skills. Those cognitive and social skills such that, it’s very difficult to develop them at home or elsewhere.

WHAT DO WE NEED FOR A “GOOD KINDERGARTEN”?

A good kindergarten has two major characteristics. One is the physical setting and the other is the teaching staff. Teaching staff has to receive in service training once in a while for the changes in the educational system and also for the new approaches in educational practices.

About physical setting we can say: “With its enchanting hardware and installation, it has to be provocative, pleasing and motivating.”

WHERE IS PEDİKO STANDİNG IN THIS SCENE?

Pediko can set up a pre-school, organize the education staff and plan their in service training program.  Has the capacity, knowledge and experience to organize the pre-schooling of a region or even the pre-schooling of the country. Pediko has the vision and the capacity for setting up a pre-school according to the needs and according to chosen different educational systems. There are hundreds of pre-schools serving as references for Pediko.

Piaget tells us that, children continuously seek for new stimuluses that can help their cognitive development. This means we have to provide a stimulative environment for them.

John Dewey and his followers tells us about the importance and effectiveness of  the experimental learning.

Maria Montessory, found out that children who have the chance to learn by doing and are provided by specially designed material have a high rate of learning.

Lately, educators, architects, and researchers insist on the idea that designs and installation of the classrooms influences the behaviors of the kids. By saying, “We are shaped by the building we shape,” they emphasize the impacts of physical settings on human behaviors.

General development of a child is not influenced only by his biological characteristics and the environment. The physical setting also has a mutual effect on his development and the interaction with school, friends, teacher and other parameters. Thus, physical setting has a great impact on the quality of an educational environment.

There are some major important points of planning a special physical setting for a pre-school. First of all, the school itself cannot be at an area where there is a heavy traffic and air pollution. It has to be build at a place where children can experience the nature and have healthy environmental conditions. Playrooms, art-rooms and sleeping rooms have to be placed not far from the bathrooms. Stairs have to be avoided as much as possible. Rooms for group activities have to be flexible in a way that more space can be utilized when needed. Semi closed play grounds must not be forgotten.

PEDİKO having in mind all these aspects, in order to satisfy the developmental and educational needs of the children growing in 21st century, sets up schools with necessary qualities.

Also makes designs with special concepts for a given physical setting according to the needs of the institutions. Furthermore gives academic consultancy about the utilization of the setting. In order to benefit from Pediko, just determine on the target group you would like to educate, choose the physical setting and the educational model and we will set up a school with such an installation that children will be thrilled to learn and play. We will do the best peripheral lay outs, with natural colors and natural hardware. We will paint the walls such that the attention of children will be directed to the learning spots. The best lightening and illumination will be used. The floors will be covered with natural and safe material which can be easily cleaned. On the walls there will be billboards and exhibition panels.

We won’t forget the social development of the children. We will put sculptures, panels, objects and such details that will help them to develop their social identity and learn the traditions of their culture. We always have the target to create such an atmosphere that the children will feel themselves like at home or like in their own neighborhood and not in an institution where some sort of authoritarian system is practiced.

Exterior installation and arrangements: We will create a safe playground and arrange suitable areas for scientific observation and natural investigation. We will and create academic play corners by installing functional safe materials and toys.

Important Points In Designing Pre-School Institutions;

You can be sure that Pediko will pay attention to certain characteristics while setting up the pre-school you have in mind. It will be a convenient environment for children considering their age and developmental features, safe, multi-purpose, including different type of natural material for games, installed by appliances with latest technology, reflecting the cultural and social values, provoking learning by playing, arousing curiosity for investigation and research, encouraging problem solving and experiencing, contributing to the development of analytical and creative thinking.

PEDİKO is ready to prepare and present you a comprehensive project with such an original concept that will make the project a unique one. By no time the hardware will be produced and the installation will be completed.

PEDİKO creates efficient learning environments.

Школы Pediko

 

МЫ ДЕЛАЕМ ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ШКОЛЫ.

ПОЧЕМУ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НАСТОЛЬКО ВАЖНО?
Раннее детство, включающее период 0-6 лет, является периодом наиболее интенсивного развития ребёнка. Развитие структуры и функций мозга на две трети завершается в период 0-4 лет, умственное и личностное развитие завершается на 70% в период 0-6 лет. Модели поведения, приобретённые в течение этого срока, продолжают работать на протяжении всей жизни. Опыт, приобретённый в период раннего детства, определяет форму работы мозга. Исследования показали, что дети, получившие дошкольное образование, лучше посещают школу и обучаются в школе более успешно.
ГДЕ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ РЕБЁНОК В ЭТОТ ПЕРИОД?
Для наиболее эффективного использования возможностей данного периода ребёнок должен получать образование в хорошем детском садике либо хорошем классе для дошкольных занятий. Известен факт, что в результате того, что существуют в наличии дошкольные учреждения образования, и в результате того, что они дают хорошее образование, в стране могут быть решены многие проблемы. Мы можем смотреть за детьми дома либо доверять присмотр за ними кому-либо. Но кем бы ни был человек, который за ними смотрит, мама, бабушка, няня, образование, которое они дадут, не будет достаточным для всестороннего развития наших детей. Потому что дети легче обучаются и легче приобретают основные навыки тогда, когда они находятся вместе со своими сверстниками. Поэтому учреждение дошкольного образования является самой оптимальной социальной средой для проведения периода раннего детства.
КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ ХОРОШЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?
Для хорошего учреждения дошкольного образования существует прежде всего два важных критерия. Во-первых, достаточность физических условий учреждения, во-вторых, компетентность работающих там сотрудников. Преподавательский состав должен быть полным и должен периодически проходить обучение без отрыва от производства для того, чтобы изучать изменяющиеся концепции образования и системы образования. В целом, «Среда для обучения должна стимулировать наших детей к обучению своими физическими свойствами и внутренним оснащением».
НА КАКОМ ИМЕННО МЕСТЕ НАХОДИТСЯ PEDİKO В ЭТОЙ ОБЛАСТИ?
Pediko, прорабатывая до тончайших деталей всё внутреннее и внешнее оснащение любого дошкольного образовательного учреждения, при желании заказчика с лёгкостью может взять на себя ответственность за работу по подбору преподавательского состава и его обучению. Pediko обладает опытом и возможностью системно организовать дошкольное образование какого-либо региона или даже всей страны. Компания обладает всем оснащением, в котором может возникнуть потребность дошкольного образовательного учреждения. Она производит и воплощает в жизнь проекты, которые разрабатываются исходя из потребностей каждой новой школы. В этом направлении были сделаны сотни вариантов школьного оборудования и приложений для образовательной системы.
Пиаже говорит о том, что дети хотят постоянно видеть и слышать что-либо новое, что их умственное развитие зависит от стимуляторов окружающей среды. Поэтому учреждение дошкольного образования должно быть оборудовано подходящими и достаточными стимулами.
Джон Дьюи и следующие за ним педагоги полагают, что самым лучшим и самым эффективным методом обучения является «Обучение делая что-либо» (активное обучение).
Мария Монтессори говорит о том, что дети могут обучиться посредством конкретного опыта, что при подготовке оснащённой очень хорошо запроектированными материалами среды обеспечивается обучение на высшем уровне.
В последние годы педагоги, архитекторы и исследователи, акцентируя внимание на том, что дизайн учебных классов оказывает большое влияние на поведение детей, подчёркивают степень важности физической среды в формировании поведения детей, говоря о том, что «Мы придаём форму зданиям, а они придают форму нам».
Развитие ребёнка зависит не только от его биологических особенностей либо окружающей среды. Ребёнок и физическое пространство в течение времени оказывают в различных моментах влияние друг на друга. Особенности среды обучения приобретут важное значение во взаимодействии и гармонии между детьми и такими другими элементами, как школа, преподаватели, друзья. Поэтому физическое оснащение учебных заведений имеет очень большую важность с точки зрения качеств учебной среды.
При планировке дошкольного учебного заведения следует обратить особое внимание на следующие моменты: лёгкость доступа в туалеты из игровых комнат, классов для занятия творчеством и комнат для сна; гибкость классов для групповых занятий в плане вмещения групп различного размера; наличие наполовину закрытых игровых площадок; избегание наличия лестниц в интерьере; следует стремиться расположить помещения вдали от интенсивного и быстрого дорожного движения и факторов, служащих причиной загрязнения окружающей среды, по мере возможности выбрав расположение на природе.
PEDİKO, принимая во внимание всю эту информацию, проектирует и применяет на практике проекты по созданию учебной среды, способной наилучшим образом удовлетворить потребности в развитии и образовании детей 21 века.
Мы проектируем и проводим в жизнь концепции в соответствии с физическими характеристиками, целью использования и принятой модели образования каждого учреждения, проводим консультирование по академической программе пользования помещением.
Для того, чтобы воспользоваться услугами PEDİKO, Вам достаточно сообщить физические характеристики Вашего помещения, дать информацию о контингенте учащихся и о той образовательной модели, которую Вы предпочитаете. Pediko сделает для Вас самый подходящий проект среды для роста и всестороннего развития маленьких детей; разработает специальные дизайны, способные стимулировать интерес, желание и живое стремление к играм и обучению; изготовит эргономичную деревянную мебель естественных цветов, подходящую к дизайну окружающей среды; окрасит стены в привлекательные цвета, которые разграничат учебные центры и облегчат ориентацию детей в помещениях; установит хорошую систему света и освещения; установит пригодное для сидения и лёгкое для очистки покрытие пола, разместит на стенах доски для информации и выставок, и зеркала. Таким образом, будет создана привлекательная учебная обстановка, которую Вы хотели бы получить.
Кроме того, статуэтки, панно, предметы и другие дополнительные детали, отражающие особенности культуры, помогут детям развиться в качестве личностей социума в соответствии с обычаями и традициями собственной культуры. Делая всё это, мы ставим целью разрушить предубеждение о том, что дошкольные учреждения являются средой, которая даёт только дидактическое образование и в которой преподаются только академические дисциплины, и создать надёжную и удобную среду, в которой дети могли бы ощущать себя как в собственном доме, на улице либо в квартале, где они играют в игры.
На прилегающей к учебным заведениям территории проводится работа по формированию ландшафтного дизайна среды, где дети дошкольного возраста могут безопасно играть в игры, исследовать и изучать природу. Кроме того, прилегающая территория будет оснащена игровыми материалами, соответствующими характеристикам развития детей, безвредными и безопасными для здоровья детей. Не будут забыты также уголки для научных и академических игр.
Особенности, на которые следует обратить внимание при проектировании дошкольных образовательных учреждений: Соответствие возрасту и характеристикам развития детей. Безопасность и многофункциональность. Содержание игровых материалов различных характеристик. Оснащённость предметами и инструментами самых новейших технологий. Отражение культурных и общественных ценностей. Стимулирование обучения посредством игры. Стимулирование интереса к исследованию и изучению. Расположение к решению задач и проведению опытов. Развитие креативного мышления и стимулирование к созданию оригинальных дизайнов.
PEDİKO готов к тому, чтобы в краткий срок подготовить многосторонний проект и представить его Вам, запроектировать концепцию, которая будет отличать Вас от других, и обеспечить всё необходимое физическое оснащение.
PEDİKO создаёт эффективные пространства для обучения.