PEDİKO

  EĞİTİCİ OYUNCAĞIN ADRESİ

   Okul öncesi eğitim kültürünü, eve, okula, hayatın her alanına yayarak özgürleştirmek, çocuklara kazandırılan her Pediko ürünü ile okul öncesi eğitimin geliştirilmesine katkı sağlamak amacı ile eğitici oyuncaklar üretiyoruz. Sayısız yeni ürün çıkardık ve çıkarmaya da devam ediyoruz.

   Çocukluğumuzu düşündük seksek oyununu halı üzerine dokuduk.  Böylece Türkiye’de ilk seksek halısını yaptık. Çam ağacını düşünerek ÇAM YAPBOZ’u yaptık. Arıları düşündük ve PETEK YAPBOZ’u yaptık. Oyun, çocuğun herhangi bir baskının etkisinde kalmadan, kendi isteği ve arzusu ile gerçekleştirdiği etkinliklerin bütünüdür. Oyuncak ise; çocuğun düş dünyası ile içinde bulunduğu gerçek dünya arasındaki bağlantıyı kuran bir köprüdür. Biz yetişkinlerin çoğu zaman bir oyalanma aracı olarak gördüğümüz oyun ve oyuncaklar aslında çocukların gelişim ve büyüme sürecinde hayati önem taşırlar. Çocukların yetilerini geliştirmeleri ve yeni yetiler kazanmaları,  oynadıkları oyunlar ve oyunların vazgeçilmez aracı olan oyuncaklarla başlar. Montaigne'e göre; oyun, çocukların en gerçek uğraşıdır ve bizim çantamızı ya da dosyalarımızı yanımıza alarak işe gitmemiz gibi onlar da oyuncaklarını alarak oyun oynamaya  giderler. Üstelik bunu hiç bitmek bilmeyen bir istek ve arzu ile yaparlar.

   Oyun, çocuğun gelişiminin bir aynasıdır. Ancak oyunu sadece çocuğun gelişimini  yansıtan bir ayna olarak düşünmek hatalıdır. Oyun, çocukların ileriki yaşlarına, gerek kişilik özellikleri gerekse sosyal yaşam becerileri açısından, sağlıklı bireyler olarak hazırlanmalarında büyük rol oynayan  gerçek bir eylemdir. Oyunların vazgeçilmez aracı olan oyuncaklar, günümüzde gelişen teknolojiye bağlı olarak giderek çeşitleniyor ve fonksiyonellik kazanıyor. Bu çeşitliliğin biz yetişkinlerin çocuklarımız için uygun oyuncak seçimini giderek zorlaştırması kaçınılmaz bir sonuç. Ancak, çocuğumuzun oynamaktan bıkmayacağı, tekrar tekrar oynamak isteyeceği, öğrenme isteğini olumlu yönde geliştiren oyuncakların var olduğunu hatırda tutmalıyız. Onlara ulaşmak ve böylelikle çocuğumuzun gelişimine katkıda bulunmak asli görevimiz olmalıdır.  

   Çocuğun çevresini tanımasına, anlamasına, bir şeyler öğrenmesine, öğrendiği bilgi ve becerileri pekiştirmesine, yeteneklerini geliştirmesine ve yeni beceriler kazanmasına yarayan, çocuk için büyüme süreci içinde önemli ve gerekli bir faaliyet olan OYUN’ un ayrılmaz parçası olan ve evrensel bir dile sahip OYUNCAK’ ları alanında uzmanlaşmış eğitimcilerin önerileri doğrultusunda akademik anlayış içinde ele almak gerekmektedir.Dünyadaki en güzel varlıklara, çocuklarımıza Pediko’dan armağan.

Mutluluklar Pediko’dan.

PEDİKO 

PEDİKO IS THE BEST ADDRESS FOR EDUCATIONAL TOYS

Pediko, with each produced educational toy, contributes to pre-schooling system by extending the learning settings beyond the borders of school settings, to the streets, parks and homes.

We have produces innumerous educational toys and we continue to do so. We thought our childhood and we produced the first hopscotch carpet in Turkey. We thought of the beauty of the pine tree and produced the pine-puzzle. We couldn’t leave out the bees, so we designed and produced the honeycomb puzzle. Play, is an activity where the child feels free to do what he wants, without any constraints. On the other hand toys serve as a means between his dreams and the real world. Play and toys are two basic means for a child to develop general and special skills at his very early childhood. We would be mistaken if we considered them only as means of entertainment. According to Montaigne, “playing” is the only virtual occupation of children. They take their toys and go to play just like the adults take their files and go to work. They do this with an endless enthusiasm. Play is a reflection of the development of the child. It’s not only a reflection of the development of the child but also it is one of the basic elements that plays role in developing personal and social skills. Technological improvements resulted in increasing number of types of toys which are mainly more functional considering the development of the child. Choosing the right toy for our child is becoming harder and harder each day.  But we have to keep in mind that, certain toys contribute to the development of our children and are so amusing that children would like to spend a lot of time playing with them. Since toys are the means that contribute to the development of the child and   they help him exploring and learning the environment, also developing his skills, we have to have a scientific approach. Toys are universal and are not separable from plays, the learning activity of the children. So, we give too much attention to the academic studies and opinions of experts when toys are the subject. All efforts are for our children, the most precious ones.

Best Wishes From Pediko

 

 

PEDİKO

АДРЕС РАЗВИВАЮЩЕЙ ИГРУШКИ

Мы производим развивающие игрушки для того, чтобы дать свободу культуре дошкольного обучения, распространив её в домах, учебные заведениях и во всех сферах жизни, внося свой вклад в развитие дошкольного образования с каждым продуктом Pediko, который мы предоставляется детям. Мы произвели бесчисленное количество новой продукции и продолжаем производить. Мы вспомнили наше детство и выткали на ковре схему для игры в классики. Таким образом, мы сделали первый в Турции ковёр для игры в классики. Подумав о дереве сосна, мы сделали МОЗАИКУ СОСНА. Подумав о пчёлах, мы сделали МОЗАИКУ СОТЫ. Игра представляет собой комплекс действий, совершаемых ребёнком по собственному желанию и стремлению без наличия какого бы то ни было давления со стороны. Игрушка же является мостом, связывающим мир, находящийся в воображении ребёнка, и реальный мир, в котором ребёнок находится. Игры и игрушки, рассматриваемые нами, взрослыми, в качестве некоего рода средств для забавы, по сути имеют жизненно важный смысл в процессе развития и роста ребёнка. Развитие навыков детей и приобретение ими новых навыков начинается с игр, в которые они играют, и игрушек, которые являются непременным атрибутом игры. Как полагает Монтень; игра является самым настоящим делом детей, и, подобно тому, как мы берём свою сумку либо папки, и идём на работу, они также берут игрушки и идут играть. К тому же, они делают это с нескончаемым желанием и стремлением. Игра является зеркалом развития ребёнка. Однако неверно видеть в игре только зеркало, отражающее развитие ребёнка. Игра является настоящим действием, играющим большую роль в подготовке детей в качестве здоровых индивидов к будущим годам своей жизни, как с точки зрения личностных характеристик, так и с точки зрения навыков социальной жизни. Игрушки, которые являются неотъемлемыми атрибутами игр, в связи с постоянно развивающимися технологиями постепенно становятся более разнообразными и функциональными. Неизбежно то, что такое разнообразие игрушек постепенно всё больше усложняет нам, взрослым, выбор подходящих игрушек для наших детей. Однако мы должны иметь в виду, что существуют игрушки, с которыми нашему ребёнку не надоест играть, с которыми он захочет играть снова и снова, которые в положительном направлении развивают его желание играть. Нашей основной задачей является найти эти игрушки и таким образом внести вклад в развитие нашего ребёнка. ИГРУШКИ, которые являются неотъемлемой частью ИГРЫ, деятельности важной и необходимой в процессе роста ребёнка, обеспечивающей изучение и понимание ребёнком окружающей среды, изучение чего-либо, закрепление полученных знаний и навыков, развитие своих способностей и приобретению новых навыков, и которые имеют универсальный язык, следует рассматривать в рамках академической концепции в направлении, предлагаемом преподавателями-специалистами в своей области. Это подарок от Pediko нашим детям, самым лучшим существам в мире.

Счастье от Pediko.