ADNAN ÖTÜGEN İL HALK KÜTÜPHANESİ – Ödünç Verme Bölümü (3)