ADNAN ÖTÜGEN İL HALK KÜTÜPHANESİ – Ödünç Verme Bölümü (6)