Sınıf Tasarımları

Anaokulu Sınıf Tasarımının Okul Öncesi Eğitimdeki Yeri

Okul öncesi eğitim; 0-72 ay çocukların bireysel gelişim özelliklerine uygun, çocukları fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden destekleyen, ilkokula hazırlığın yapıldığı eğitimdir. Okul öncesi eğitimin toplumsal amaçları vardır. Bunlar; meşgul insanların çocuklarına bakmak, çocukların bireysel gelişimlerini desteklemek, çocukların kendi aralarında veya büyüklerle iletişim kurmalarında kolaylık sağlamak. Okul öncesi eğitimde çocuğun duyu sisteminin iyi çalışması için eğitmek ve çevreye olan duyarlılığını arttırmak eğitici amaçlardandır. Çocuğun gelişimsel yönünü de kuvvetlendirmek okul öncesi eğitimin gelişimsel amaçlarından biridir. Okul öncesi eğitimde yapılan faaliyetler;

– Resim yapma/boyama çalışmaları, fiziksel faaliyetler, kâğıt makas kullanılarak yapılan çalışmalar, oyuncaklarla oynama faaliyetleri (motor gelişimi için gerekli etkinlikler).

– Drama/canlandırma/taklit oyunları, okuma ve kendini ifade etme etkinlikleri (dil gelişimini destekleyen faaliyetler).

– Sayı sayma, renkleri öğrenme, benzer-farklı kavramlarını öğrenme, eşyaları öğrenme ( bilişsel gelişim için yapılan etkinlikler).

– oyun grupları oluşturularak yapılan etkinlikler, işbirliği ve paylaşım üzerine yapılan çalışmalar (sosyal gelişimi destekleyen etkinlikler).

Bu eğitim yaşamın ilk yıllarına ait bir eğitim dönemi olduğu için çocukların öğrenme yetenekleri üzerinde olumlu etkisi vardır. Bu yüzden eğitim mekanı açarken anaokulu sınıf tasarımının yukarıda sayılan amaçlara göre yapılması önemlidir.

Anaokulu Sınıf Tasarımı Neden Önemlidir?

Anaokulu açma planları yapan girişimcilerin dikkat etmesi gereken en önemli husus anaokulu sınıf tasarımıdır. İyi bir anaokulu sınıfı tasarımı, hem mekanı daha güzelleştirip müşteri çekebilir, hem de çocukların okulunu daha çok sevmelerini sağlayabilir.

Çocuğun gelişimi sadece biyolojik özelliklerine veya çevresinde bulunan insanlara bağlı değildir. Yukarıda saydığım bazı etkinlikleri yapabilmesi için çocuğun iyi tasarlanmış fiziksel bir mekana da ihtiyacı vardır. Örneğin; oyun bahçesinde koşup oynayacak olan çocuk, kaydırağın sağlamlığını her ne kadar yaşı küçük olsa da test edecek; ve bu da onun bir daha kaydırağa binip binmemesini etkileyecektir. Ya da iç mekanda masada faaliyet yapacak olan çocuk masanın ve sandalyenin ergonomik olup olmadığına bakacak; ona göre yaptığı faaliyeti tamamlama kararı alacaktır.

Okul içi etkinliklere katılım, spor, bilim ve sanat etkinliklerindeki ilerleme süreçleri de göz önüne alınarak, çocuğun ilgi alanları ve yetenekleri ortaya çıkartılır. Müzik, dans, şarkı, oyun, resim gibi çok yönlü etkinlikler okulda çocukların yeteneklerini keşfetmelerini sağlarlar.

Spor dalında yapılan etkinliklere bakarsak oyunda koşma, atlama, kayma, tırmanma, sürünme,  inme, çıkma, sıçrama, zıplama, fırlatma, yakalama gibi etkinlikler çocuğun kendi beden imajı ve yeteneklerine ilişkin olumlu özgüveni de artırmaktadırlar. Çocuk oyun sırasında bağımsız, özgür hareket ederek duygusal rahatlama ihtiyacını giderir. Mekanda tepelerin, sert ve yumuşak yüzeylerin, kum ve toprak alanların, farklı yüksekliklerde tırmanma ve atlama alanlarının olması çocukların fiziksel gelişimlerini destekleyen bir oyun-öğrenme ortamının bileşenini oluşturur. Kaydıraklar, salıncaklar, tüneller, rampalar, kütükler, tırmanma araçları, direksiyonlu tekerlekli arabalar da çocukların fiziksel gelişimini destekleyen bileşenlerdir.

Çocuklar büyüklük, şekil, renk, boyut, ağırlık, hacim, ölçme, tartma, sayma, zaman, mekân, uzaklık gibi kavramları okul öncesi yaşlarda öğrenmeye başlarlar. Bilimsel açıdan bakacak olursak çocuk algılanan pek çok kavramlarla nesneyi tanıyarak, kullanma özelliklerini ve görevlerini öğrenir. Aynı zamanda çocuk kendisine verilen problemi sınıflayabilme, sıralayabilme, analiz ve sentez yapabilme gibi davranışları oyunla öğrenir. Resim ve sergi alanları, oturma mekânları, oyun evleri, müzik atölyeleri, çocuk büyüklüğünde tamir/mutfak/temizlik köşeleri ,etkinlik duvarları, amfi tiyatro, bilişsel gelişimlerini destekleyen bir oyun-öğrenme ortamının yapılarıdır. Yollar, oturma alanları, çim alanlarda oturma grupları, çalışma alanları, çeşitli yapı materyalleri sosyal gelişimlerini destekleyen bir oyun-öğrenme ortamının bileşenleridir.

Pediko Anaokulu Tasarımı

Pediko, 1998 yılında Ankara’da kurulmuş olup anaokulu ve kreş tasarımında Türkiye’nin önder firmasıdır. Firma, anaokulu tasarımı için gerekli malzemeleri sağlar. Bu malzemelerin bazıları, yukarıda sayılan oyun-öğrenme ortamının bileşenleri olarak sayılan resim ve sergi alanları, oturma mekânları, oyun evleri, müzik atölyeleri, çocuk büyüklüğünde tamir/mutfak/temizlik köşeleri, etkinlik duvarları, amfi tiyatro, oturma alanları, çim alanlarda oturma grupları, çalışma alanları, çeşitli yapı materyalleri, kaydıraklar, salıncaklar, tüneller, rampalar, kütükler, tırmanma araçları, direksiyonlu tekerlekli arabalardır.

Pediko okul öncesi dönemde çocuğun zihinsel ve bedensel olarak yeterli seviyeye gelmesi ve etkileşimde bulunabildiği, onun gelişimini destekleyen bir ortamda bulunması gerektiğini bilir ve ona göre donanım tasarlar. Pediko, bir anaokulunun bütün donanım kurulumu aşamalarında yanınızdadır. Firma, ölçeklendirme, 3D çizim, tasarımın atölyeye gönderilerek kalıbının çıkarılması ve en üst düzey makineler kullanılarak üretilmesi proseslerini gerçekleştirir. Pediko, anaokulu tasarımı kademesinde anaokulu kurucusu, mimarlar, tasarımcılar, eğitimciler ile işbirliği içerisinde hareket eder. Anaokulu tasarımını dünya standartlarının üstünde bir seviyede yapan şirket, ayrıca kütüphaneler ve müzeler de tasarlamaktadır.  İlk zamanlarda eğitici oyuncak üretimi ile işe başlayan firma daha sonra büyüyerek anaokulu-müze-kütüphane tasarımı işine girmiştir. Anaokulu tasarımında sektörün lideri Pediko, malzemeleri doğal ahşaptan üretir. Malzemelerin hiçbiri çocuk sağlığına zararlı değildir. Pediko tasarımları estetik ve pratiktir.

Pediko Anaokulu Donanımları

Anaokulu donanımları denince akla anaokulu mobilyasından anaokulu döşeme sistemine kadar bir sürü malzeme akla gelebilir. Burada sadece etkinliklerin yapıldığı Pediko anaokulu donanımlarına yer verilmiştir. Çocuk Güzellik Köşeleri, Çocuk Tamir Köşeleri, Çocuk Mutfak Köşeleri, Çocuk Banyo Köşeleri, Kukla  ve Blok Köşeleri, Çocuk Sağlık Oyuncakları, Çocuk Müzik Aletleri, Oyun Halıları ve Minderleri, Satranç Köşeleri, Eğitici Oyuncaklar, Çocuk Müzik Atölyeleri, Çocuk Tasarım Atölyeleri, Yaşam Beceri Atölyeleri, Robotik Atölyeler, ve daha bir sürü materyal Pediko’nun sağladığı anaokulu donanımlarıdır.

Pediko Anaokulu Mobilyaları

Pediko dizaynı yapılacak kuruma göre çeşitli boylarda mobilya üretimini yapmaktadır. Pediko anaokulu mobilyaları; toplantı odalarındaki oturma grupları ve ofis mobilyaları; uyku odalarındaki yataklar, puflar, dolaplar, komodinler; oyun odalarındaki masa, sandalye, koltuk, puflar, raflar ve dolaplar; yemekhanedeki masa ve sandalye grupları, mutfaktaki masa ve dolaplar; banyo dolapları ve rafları; duvardaki ayna, pano ve süslemeler; giriş-çıkış alanında bulunan giysi dolapları, kanepe grupları, ayakkabılıklar; tüm odalardaki kalorifer korumaları; odalardaki tematik oyun alanları ve köşeleridir.

Pediko Oyuncak

Anaokulu tasarımında oyuncakların önemi büyüktür. Çocuğun, etrafındaki nesneleri, malzemeleri ve renkleri incelediği dönem olup bu seçimlerin aracısı oyun ve oyuncaktır. Gelişim basamakları boyunca çocuğun, zihinsel, bedensel ve psiko-sosyal gelişimlerine yardımcı olan, hayal gücünü ve yaratıcı yeteneklerini geliştiren tüm oyun malzemeleri oyuncak olarak tanımlanabilir. Oyuncakların özelliklerini belirleyen en önemli kriterler ise malzeme, renk, şekil, boyut ve kullanım alanlarıdır.  Bedensel ve zihinsel gelişim esnasında, çocukların beğeni ve tercihlerinin belirginleşmesi ile birlikte, renk ve şekil dolayısıyla da tasarım konusunda da görüş ve anlayışları ortaya çıkmaya başlamaktadır.

Anaokulu oyuncakları  modası hiç geçmeyecek eğitici ahşap oyuncaklar, bloklar, dominolar, yapbozlar, tematik yapıdaki oyuncaklar, çıkartıp takılabilen yapı setleridir. Bunlar da içlerinde çeşitli kategorilere ayrılır. Oyuncaklar profesyonel ekip ile akademisyenlerin fikri alınarak hazırlanmış olup üretiminde çocuğa zarar verecek hiç bir madde kullanılmamıştır. Üretimini yapmış olduğumuz ürünlerin tamamı CE belgesine sahiptir.

Gördüğümüz üzere anaokulu tasarımı anaokulu seçiminde önemli bir faktördür. Oyuna ve uykuya ve eğlenceye zaman ayıran çocukların gelişimi diğerlerinden daha önde olabilmektedir.
Anaokulu tasarımlarının olduğu sayfamıza ulaşmak için tıklayınız.