Tasarım Beceri Atölyeleri

TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 2023 Eğitim Vizyonu’nda “Tasarım-Beceri Atölyeleri”  projesi kapsamında yaşam, spor, sanat, bilim ve kültür başlıkları altında atölyeler kurulmasına karar verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çocuklara “Bu atölyeler sizin çocuklar. Haydi yeteneklerinizi bu atölyelerde keşfedin. Düşünmek, tasarlamak, üretmek için. Açılmamış kanatların genişliği bilinmez. Açalım kanatlarını çocuklarımızın. Vakit gelmiştir” diye seslendi. TBA'(tasarım beceri atölyeleri)ları tanıtmak amacıyla video hazırlandı. Zübeyde Hanım Hizmet içi Eğitim Enstitüsü’nde “Tasarım Beceri Atölyelerinde Görev Alacak Öğretmenleri Yetiştirme Kursu” düzenlendi. Millî Eğitim Bakanlığı’nın Tasarım Beceri Atölyeleri Çalışma Ekibi tarafından verilen eğitimlerde Tasarım Beceri Atölyelerinin temel yapısı, kurgusu üzerinde duruldu. Türk Eğitim Sisteminde bir ilk olacak olan tasarım beceri atölyelerinin kurulması sayesinde öğrenciler teori ile pratiği birleştirebilecek.

Tasarım Beceri Atölyeleri Çeşitleri

2023 vizyonu ile  ‘bilim’,‘sanat,’ ‘spor’, ‘kültür’ ve ‘yaşam’ başlıklarında, ‘ahşap ve metal’, ‘görsel sanatlar’, ‘müzik’, ‘drama ve eleştirel düşünce’, ‘tabiat ve hayvan bakımı’, ‘yaşam becerileri’, ‘salon sporları’, ‘açık hava sporları’ ‘açık hava sporları’ ‘FeTeMM (Fen, Teknoloji, Matematik, Mühendislik)’ ile ‘yazılım ve tasarım’ alanlarında atölyeler kurulması planlanıyor.

Bilim, latince “scientia” (BİLGİ) sözcüğünden gelir. Bilim donmuş, durağan (statik) bir konu değil, sürekli ve artan bir hızla gelişen, değişen bir etkinliktir. Aristo’ya göre bilim; Bir nesneyi var eden sebebi bilmektir. Bilim evrendeki olayların bir bölümünü konu alarak seçen deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilimdir. 2023 vizyonu ile öğrenciler farklı bilim konuları ve farklı deneyler ile yeni bilimsel kavramlarla tanışacak. Örnek olarak bilim atölyelerinde hava oyunları deneyleri ile çocuk Bernoulli Prensibinin çalışma ilkesini öğrenebilir. Örneğin yüksekçe bir yerden bırakılan bir kâğıt tabakasının düşerken yalpalaması deneyi çocukları hem eğlendirebilir hem de onlara bir şeyler öğretebilir. Bernoulli yasası, bir gaz ya da sıvı akışkanın akım yolu üzerinde, bu akışı engelleyen bir obje bulunduğu zaman önem kazanır.

Sanat, bir duygunun,düşüncenin dışa vurumu ve anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı olarak tanımlanabilir. Bernard Shaw’a göre “Sanata gerçekten âşina insan, kendini yalnızca sanatkârın sesinde bulur.” Resim ,Geleneksel türk el sanatları (hat, tezhip, ebru sanatı, minyatür,süs eşyaları yapımı halı-kilim dokumacılığı, el nakışı, iğne oyası, örgü, takı,) Heykel ,Seramik,Mozaik, Özgün baskı alanlarında yapılacak olan sanat atölyeleri ile çocuklar el becerileri ve yeteneklerini sergileyebilecekler.

Spor, “Belirli ölçüde güç ve beceri gerektiren yarışmalı ve eğlenceli etkinlikler.” olarak tanımlanabilir. Sporun getirdiği farklı sorunlara ait bilimsel bulgu, tartışma ve metodların oluşturduğu alana SPOR BİLİMİ denir. Dans sporları, Atıcılık, Güreş, Karate, Dart, Eskrim, Halter, Okçuluk, Jimnastik, Fitness dallarında spor atölyeleri 2023 vizyonu ile kurulması planlanmaktadır. SPOR kondisyonu geliştirmesi, hareketliliği ve üretkenliği arttırması ile çocuğun kas gelişiminde önemli bir rol oynar.

Kültür, yeme, içme, yaşama, geçimini sağlama gibi etkinliklerini ve milletin duygu, düşünce, gelenek ve göreneklerini içeren özelliklerini içerir. Ünlü yazar Ziya Gökalp’e göre kültür “Bir milletin dini, ahlakı, hukuki, iktisadi, lisanî, akli birikimlerinin bir bütünüdür.” Kurulacak atölyeler ile çocuklar kültür ve değerlerini iş birliği, yaratıcılık, eleştirel düşünce, iletişim kanalları sayesinde yaşatabilecekler.

Yaşam beceri atölyeleri ile çocuklar öğretim programlarında yer alan kazanım ve becerilere sahip olacaklar. Değişen şartlar karşısında ortaya çıkan ihtiyaçları karşılayacak ve sorunları çözecek yeni yol ve yöntemler veya araçlar oluşturmayı öğrenecek olan çocuklar ileride daha başarılı ve kendine güvenen bireyler haline gelecekler. Yaşam beceri atölyeleri ile çocuklar küçük ev aletlerini kullanma, basit tamirat işlemlerini yapma, yemek kültürünü tanıma, güvenli ve sağlıklı yaşam becerilerini geliştirme gibi olanaklara sahip olacaklardır.

Ahşap ve Metal Atölyeler Ahşap tasarımı (oyuncak, maket, kukla yapımı), Ahşap Oymacılığı, Filografi (çivi sanatı),Tel Bükme Sanatı, Bakır Levha Desen Kabartma, Alüminyum folyo ile rölyef yapımı gibi etkinliklerden oluşacaktır. Müzik Atölyesi, Dinleme-söyleme, Müziksel Algı ve Bilgilenme, Müziksel yaratıcılık, Müzik kültürü gibi etkinliklerden  Drama Atölyesi, Tiyatro, Drama, Mahaili oyunlar, Karagöz – Hacivat (Gölge oyunları), Kukla Masal ve Fıkra Anlatma, Müzikal gösteriler, Pandomim Sunuculuk, diksiyon eğitimi gibi etkinliklerden oluşacaktır. Bahçe ve Hayvan Bakımı, Organik tarımsal üretim, Fidan dikim ve bakımı, Süs bitkisi yetiştiriciliği, Hayvan bakımı, Kazıbilim (Arkeoloji), Peyzaj gibi uygulamalardan oluşacaktır.

Pediko

Çocukların akademik başarılarının dışında öz güvenlerini, yeteneklerini, hobilerini geliştirmek için bu kapsamda projeler geliştirmeye çalışan firmalardan biri olan Pediko, tasarım beceri atölyeleri kurma konusunda Türkiye’de lider konumdadır. Anaokulu-müze-kütüphane tasarımı ve mobilya üretimi konusunda faaliyet göstermektedir.

Ankara merkezli olan firma, marangoz atölyeleri, seramik çalışmaları atölyeleri, boncuk ve iplik benzeri malzemeler kullanılarak yapılan tasarım beceri atölyeleri, bilim alanında tarım uygulamaları kullanılarak yapılan ekin çalışmaları, elementlerin öğrenilmesi için maddelerin tanıtımı ile ilgili atölyeler, gezegenlerin bilinmesi için anaokulu odalarının duvar kısmındaki çalışmaları ile ünlüdür. Pediko, çocukların matematik ile alakalarını arttırmak için yapılan oluşturulan üçgen, pergel ve çeşitli geometrik cisimlerin, duyu ve algı becerilerini geliştirmek ve maddeleri tanımak için çeşitli atölye masalarının tasarım ve üretimini gerçekleştirmektedir. Pediko, çocuk kütüphanelerinde yapılan dil atölyeleri ile küçüklerin düşünce ve duygularını kolayca ifade etmelerini olanak sağlamaktadır. Resim atölyeleri ile sanatsal alanda yapılan faaliyetler, drama atölyeleri ile yapılan tiyatral faaliyetler, robotik atölyeler ile algoritma kavramını anlatan faaliyetler vs. çocukların zihinsel, duygusal ve bilişsel gelişimlerini sağlar.

Okullar ve de diğer kurumlar için yaptığımız atölyele örnekerimize göz atmak için Pediko’nun proje sayfasına tıklayabilirsiniz.

Bizimle iletişime geçmek için tıklayınız.