Yaşam Beceri Atölyeleri

Yaşam Beceri Atölyeleri

Yaşam beceri atölyelerini okul kurumlarında kurmak isteyen girişimcilerin atölyelerinin ne olduğu ve içinde ne yapıldığı konusunda kafalarında bir soru işareti olabilir. ‘Sanat’, ‘bilim’, ‘spor’, ‘kültür’ ve ‘yaşam’ başlıkları altında yapılabilecek faaliyetler alanıdır Yaşam Beceri Atölyeleri.

Bu atölyeler Türkiye’de  bu eğilim daha çok özel okullarda ve BİLSEM’lerde gözlemleniyordu. 2023 Eğitim Vizyonu ile MEB bünyesindeki çalışmaların halen tasarım/pilot aşamasında olduğunu belirtmek gerekir. “Tasarım-Beceri Atölyeleri”  projesi kapsamında yaşam beceri atölyelerini kuran firmaları araştırmak ve atölye yapılacaksa ona göre hareket etmek yerinde bir düşünce olabilir.

Yaşam Beceri Atölyeleri Niçin Kurulur?

Yaşam beceri atölyeleri öğrencilerde kendilerine yetebilme, bağımsız bireyler olarak yetişme, girişimcilik becerilerini geliştirme, güzel ve sağlıklı yaşam için doğru davranışları edinme gibi özelliklerin oluşmasına etki eder.

Her çocuğun kendine göre bir ilgi alanı olabilir. Mutlu çocuklar yetiştirmek için yaşam beceri atölyelerini düşünmek, tasarlamak ve üretmek önemlidir. Oyun atölyeleri, yemek atölyesi, sinema, dil atölyesi, sanat ve tasarım atölyeleri kurmak sadece tabiri caizse “inek” öğrencilerin değil tüm çocukların ilgi alanını genişletebilir ve yeteneklerini ortaya çıkarabilir. Öğretmen tüm çocukları, öğrenme topluluğunun saygın birer ferdi olarak görür. Çünkü her öğrenci bir potansiyeldir ve normal şartlarda kendi kapasite gücü çerçevesinde öğrenmeye açıktır.

Atölyelerde çocukların proje ve üretim tabanlı yapacakları çalışmalar, sorumluluk alma ve sebat etme gibi becerileri kazanmada itici güce sahip olur. Burada çocuk hem özgüven kazanır, hem kendini doğru ifade etme becerisini geliştirebilir. Yaşam beceri atölyeleri çocuklara sorumluluk ve ekip ruhu katar. Yaşam beceri atölyeleri sayesinde çocuklar soru çözme, konu anlatımı gibi bir eğitim anlayışından üretim yaparak etkileşime geçme ve bir konuyu derin bir şekilde irdeleme gibi öne çıkaran bir müfredat anlayışına yönelecektir.

Okul Birimlerinde Yaşam Beceri Atölyeleri

Okulun kimliğini bulma yolunda her okul, yöneticisi kadar okuldur. Bu nedenle yetkinin ötesinde okul yöneticisinin okuldaki rolü çok önemlidir. Okul birimi şartlar çerçevesinde olabildiğince özerkleştirilerek şahsiyet bulmalıdır. Bir okulu farklı atölye alanlarıyla donatmak okul kurumunun perspektifini de geliştirir.

Atölyelerin amacı öğrencilerin yeteneklerini tespit edip geliştirmektir. Yaşam beceri atölyeleri barındıran okullar çocukların analiz ve sentez yeteneği ile birlikte eleştirel bakış açısını geliştirip, kendine güven duygusu kazanmasını sağlamaktadır. Çocuklar dikkatli, disiplinli bir gözlem ile nesneleri ve nesneler arasındaki ilişkileri yorumlayabilme yetisini kazanmaktadırlar.

Pediko

Pediko 1998 yılında Ankara’da kurulan bir firmadır. Firma, başlangıçta eğitim materyalleri olarak eğitici oyuncak ile işe başlar. Daha sonraları anaokulu ve kreşler için mobilya ve gerekli malzemeleri tedarik etmeye başlar. Ayrıca kütüphane ve müzeler için de malzeme tasarımı, üretimi ve imalatını gerçekleştirir. 2018 yılına kadar 1000’i aşkın okul öncesi kurumu tasarlayıp kurulumunu gerçekleştiren Pediko, ayrıca okullara yaşam beceri atölyeleri, robotik atölyeler, sanat ve tasarım atölyeleri, matematik ve kavrama atölyeleri kurmaktadır.

Pediko anaokulları ve kreşlere masal atölyesi, müzik atölyesi, bahçe ve sanat atölyesi, interaktif kum havuzu, mutfak/tamir köşeleri gibi eğitici köşeler kurar. Firma Türkiye’deki ilk bebek kütüphanesini kurarak eğitim yaşının doğumdan itibaren başladığına inanmaktadır.

Pediko, çocukların bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal yönden gelişimlerini sağlayan eğitim gerekliliklerine göre ayarlanmış atölyeler kurar. Şirket, yaşam beceri atölyelerini iyi bir tasarım ile kurar. Anaokulları ve okullar ile danışarak işe girişen Pediko, atölye için gerekli malzemelerin sıfırdan ölçümünü, 3D çizimini, ve imalatını tamamlayıp kurulumunu yerinde gerçekleştirir.

Okullar ve de diğer kurumlar için yapılan atölyelerimize göz atmak isterseniz Pediko’nun proje ve uygulama videoları sayfasına tıklayabilirsiniz. İyi tasarlanmış bir fiziksel alan çocuk için çekici olmakta dolayısıyla çocuğu mutlu etmektedir. Pediko güzel atölyeler kurar…